WARTA HADÉ—ÉDISI PALAJARAN April 2022

Bahan palajaran pikeun 6 Juni–3 Juli 2022.

Pananya ti Nu Maca

Kumaha pandangan Alkitab ngeunaan nyieun sumpah?

Pananya ti Nu Maca

Lamun salaki Kristen megatkeun pamajikanana tapi dasarna lain tina Alkitab, terus manéhna kawin deui jeung batur, kumaha status perkawinanana nu baheula jeung nu anyar?