Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

WARTA HADÉ No. 2 2021 | Dunya nu Éndah: Iraha?

Na kaayaan dunya ayeuna némbongkeun yén kiamat téh geus téréh datang? Lamun enya, naon nu bisa urang lakukeun supaya salamet? Bakal kumaha kaayaanana sanggeus kiamat? Majalah ieu nyadiakeun jawaban nu ngalilipur tina Kitab Suci.

 

Urang Butuh Dunya nu Leuwih Hadé!

Kaayaan dunya ayeuna nunjukkeun mun urang téh butuh pisan dunya nu leuwih hadé.

Na Dunya Ieu Bakal Dimusnakeun?

Kitab Suci teu ngan nyebutkeun ngeunaan ahir dunya, tapi ogé nyebutkeun yén bumi bakal terus dicicingan.

Iraha Ahir Dunya téh?

Na anjeun ningali ramalan-ramalan Isa téh keur kajadian?

Kumaha Carana Supaya Anjeun Bisa Hirup di Dunya Anyar?

Kumaha sosobatan jeung Gusti mangaruhan kasalametan Anjeun?

Pirdaus di Dunya Anyar Geus Téréh!

Waktu Gusti ngawujudkeun jangji-jangji-Na, bakal kumaha kaayaan di bumi?

Na Kiamat Geus Téréh?

Bisa jadi Anjeun teu nyangka kana jawaban Kitab Suci.