Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Kasatiaan téh ibarat jangkar nu nyalindungan perkawinan waktu keur aya masalah

 KEUR SALAKI PAMAJIKAN

1: Kasatiaan

1: Kasatiaan

NAON HARTINA?

Salaki pamajikan nu silih satia teu nganggap perkawinan maranéhna ngan keur saheulaanan. Jadi, maranéhna moal hariwang batur hirupna bakal ninggalkeun waktu keur aya masalah.

Aya ogé nu mertahankeun perkawinan lantaran éra ku batur atawa kulawarga. Tapi, leuwih alus lamun salaki pamajikan tetep ngahiji lantaran silih hargaan jeung silih cinta.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Salaki teu meunang nyerahkeun pamajikan.”​—1 Korinta 7:11.

”Lamun urang boga tékad pikeun mertahankeun perkawinan, urang moal babari kasinggung. Urang bakal gancang ngahampura jeung gampang ménta hampura. Masalah téh hal nu kudu diréngsékeun, lain alesan keur pepegatan.”​—Micah.

KU NAON PENTING?

Waktu nyanghareupan masalah, salaki pamajikan nu teu silih satia bakal gancang nyimpulkeun, ’Mémang urang mah geus teu cocog’ tuluy néangan cara pikeun pepegatan.

”Loba jalma nu rék kawin nganggap yén pepegatan téh cara gampang pikeun ngaréngsékeun masalah. Lamun aya pasangan nu mikir siga kitu waktu rék kawin, éta hartina ti mimiti kénéh kasatiaan maranéhna lemah.”​—Jean.

NAON NU BISA DILAMPAHKEUN?

PÉK PIKIRKEUN

Pas keur paséa . . .

  • Naha Sadérék ngarasa kaduhung kawin jeung manéhna?

  • Naha Sadérék sok ngabayangkeun bobogohan deui jeung nu séjén?

  • Naha Sadérék sok ngomong, ”Urang enggeusan wé lah!” atawa ”Mending aing néangan deui nu leuwih ngahargaan ka aing”?

Lamun Sadérék ngaenyakeun salah sahiji atawa leuwih ti pananya-pananya éta, geuwat kuatkeun perkawinan Sadérék.

OBROLKEUN JEUNG BATUR HIRUP

  • Naha urang duaan geus paanggang? Lamun enya, naon sababna?

  • Naon waé nu bisa diupayakeun sangkan urang duaan beuki raket jeung tetep silih satia?

SARAN-SARAN

  • Sakali-kali, ungkabkeun kanyaah Sadérék dina tulisan tuluy bikeun ka batur hirup

  • Tunjukkeun kasatiaan Sadérék ku cara majang poto batur hirup, misalna di méja gawé

  • Telepon batur hirup unggal poé waktu Sadérék keur di tempat gawé atawa lamun keur teu babarengan

PRINSIP KITAB SUCI: ”Anu geus dihijikeun ku Allah teu meunang dipisahkeun ku manusa.”​—Mateus 19:6.