Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Taat ka kolot téh ibarat mayar cicilan ka bank. Beuki bisa diandelkeun, hidep bakal meunangkeun leuwih loba kapercayaan.

 KEUR BUDAK NGORA

10: Bisa Dipercaya

10: Bisa Dipercaya

NAON HARTINA?

Jalma nu bisa dipercaya téh jalma nu nuturkeun aturan, nedunan jangji, jeung jujur. Ku kituna, manéhna bisa dipercaya ku kolot, sobat, jeung dununganana.

KU NAON PENTING?

Dina sagala kaayaan, kapercayaan téh aya patalina jeung kabébasan. Beuki bisa dipercaya, hidep bisa meunangkeun leuwih loba kabébasan.

”Sanajan euweuh kolot, urang kudu bisa diandelkeun jeung teu bubudakeun. Éta téh cara panghadéna pikeun meunangkeun kapercayaan ti kolot.”​—Sarahi.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Buktikeun kituh ku lampah nu hade.”​—Yakobus 3:13.

NAON NU BISA DILAMPAHKEUN?

Teu sual hidep hayang leuwih dipercaya atawa hayang dipercaya deui, saran-saran ieu bisa ngabantu.

Sing jujur. Hidep moal dipercaya deui lamun ngabohong. Tapi lamun terus terang jeung jujur, hususna waktu hidep salah, hidep bakal dipercaya ku batur.

”Lamun euweuh masalah, jujur mah gampang. Tapi, lamun urang tetep jujur waktu nyieun kasalahan, batur bakal leuwih percaya ka urang.”​—Caiman.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Nu dipambrih taya deui salian ti hayang salawasna bisa ngalampahkeun anu bener [atawa, jujur].”​—Ibrani 13:18.

Sing bisa diandelkeun. Numutkeun hiji survéi di Amerika Serikat, 78 persén ahli tenaga kerja nyebutkeun yén salah sahiji ti tilu sipat nu ditéangan ti pagawé anyar téh nyaéta bisa diandelkeun. Lamun ti ayeuna hidep geus bisa diandelkeun, mangpaatna bakal terus karasa nepi ka déwasa.

”Abdi teu nungguan dititah heula pikeun ngaréngsékeun tugas-tugas di imah. Éta diperhatikeun ku kolot. Jadi lantaran abdi hideng, abdi leuwih dipercaya ku kolot.”​—Sarah.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Simkuring nyuratan teh kajurung ku kayakinan, yen saderek baris mere teh leuwih ti nu dipenta.”​—Pilemon 21, Sunda Formal.

Sing sabar. Batur bisa langsung ningali lamun awak hidep ngajangkungan. Tapi, batur butuh waktu pikeun ningali yén hidep geus jadi jalma déwasa jeung bisa diandelkeun. Jadi, hidep kudu sabar.

”Ku hiji kahadéan wungkul, urang moal ujug-ujug dipercaya ku batur jeung kolot. Butuh waktu jeung upaya nu teterusan sangkan urang bisa dipercaya ku maranéhna.”​—Brandon.

PRINSIP KITAB SUCI: ”Kudu boga tabeat . . . sabar.”​—Kolosa 3:12.