Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Bantuan Séjén keur Kulawarga

Bantuan Séjén keur Kulawarga

KITAB SUCI NYADIAKEUN BINGBINGAN NU PANGALUSNA pikeun salaki pamajikan, indung bapa, jeung budak ngora. Prinsip-prinsipna bisa ngabantu hiji jalma jadi bijaksana jeung boga pamahaman.​—Siloka 1:1-4.

KITAB SUCI OGÉ NGAJAWAB PANANYA-PANANYA PENTING NGEUNAAN KAHIRUPAN, SAPERTI:

Mangga pariksa jawaban Kitab Suci pikeun pananya-pananya éta jeung pananya séjénna. Mangga tongton vidéo Naon Margina Peryogi Nalungtik Alkitab? Mangga buka www.jw.org