Pindah kana eusi

BANTUAN KEUR KULAWARGA | CARANA NGADIDIK BUDAK

Naon Pangaruh Pepegatan keur Barudak?

Naon Pangaruh Pepegatan keur Barudak?

 Aya salaki pamajikan nu hayang pepegatan lantaran ngarasa geus teu cocog. Maranéhna mikir yén éta leuwih alus keur barudakna, ti batan barudakna kudu hirup jeung kolot nu paséa waé. Tapi, kumaha kanyataanana?

 Naon pangaruh pepegatan keur barudak?

 Hasil risét nunjukkeun yén balukar pepegatan téh bisa ngaruksak barudak. Biasana barudak nu kolotna pepegatan téh bakal:

  •   leuwih gancang ambek, hariwang, atawa déprési

  •   kalakuanana goréng

  •   peunteun di sakolana goréng atawa ahirna teu sakola deui

  •   leuwih babari gering

 Malah, aya barudak nu mikir yén kolotna pepegatan téh lantaran maranéhna. Aya ogé budak nu mikir, kuduna maranéhna nyegah kolotna supaya teu pepegatan.

 Balukar ti pepegatan téh bakal terus aya nepi ka budakna déwasa. Engkéna, budakna bakal teu percaya diri jeung hésé percaya ka batur. Lamun engké nikah, maranéhna ogé bakal leuwih gampang pepegatan waktu aya masalah.

 Palajaran penting: Loba kolot nu ngarasa lamun pepegatan téh jalan kaluar nu alus keur barudakna. Tapi para ahli teu satuju kana hal éta. Ceuk saurang psikolog budak nu ngaranna Penelope Leach, ”Pepegatan téh bisa ngaruksak hirupna budak.” *

 Prinsip Kitab Suci: ”Hargaan kapentingan batur, ulah mentingkeun diri sorangan bae.”—Pilipi 2:4.

 Na barudak bakal leuwih bagja lamun urang pepegatan?

 Aya nu satuju kana pandangan éta. Tapi, sing inget yén kabutuhan kolot jeung budak téh béda. Jalma nu hayang pepegatan mah hayang boga hirup nu anyar. Tapi barudak mah embung hirupna barobah jeung hayang kolotna terus babarengan.

 Tilu awéwé nu nulis buku The Unexpected Legacy of Divorce ngawawancara rébuan budak nu kolotna pepegatan. Maranéhna nyebutkeun, ”Intina téh jelas pisan, euweuh budak nu ngomong hirupna téh jadi leuwih bagja. Sabalikna barudak éta ngomong, ’Basa kolot abdi pepegatan, basa éta kénéh hirup abdi asa jadi nalangsa.’” Dina buku éta ogé disebutkeun yén barudak ngarasa dunya téh ”lain tempat nu aman deui, ku sabab hubungan kolotna waé gé geus ruksak”.

 Palajaran penting: Euweuh budak nu bagja lamun kolotna pepegatan.

 Prinsip Kitab Suci: ”Haté nu nalangsa ngaleungitkeun sumanget hirup.”—Siloka 17:22, Terjemahan Dunia Baru.

 Kumaha lamun masih hayang ngurus budak babarengan sanggeus pepegatan?

 Aya kolot nu geus pepegatan nu hayang ngabagi tanggung jawab dina ngagedékeun budak, sakumaha waktu masih babarengan kénéh. Tapi éta téh teu gampang. Hasil risét nunjukkeun yén pasangan nu geus pepegatan biasana:

  •   teu boga loba waktu keur barudakna

  •   béda prinsip dina ngajarkeun barudakna

  •   osok ngéléhan ka budakna lantaran rumasa salah atawa kacapéan

 Budak nu kolotna pepegatan biasana sok hésé dibéjaan ku kolotna. Meureun maranéhna ningali kolotna sorangan gé teu bisa ngalakukeun nu bener, saperti ngajaga jangji pikeun silih satia saumur hirup. Jadi barudakna mikir, ’Ku naon urang kudu ngadéngékeun kolot urang?’

 Palajaran penting: Ngurus budak babarengan lamun geus pepegatan téh hal nu hésé. Justru, sabenerna budakna nu bakal leuwih sangsara.

 Prinsip Kitab Suci: ”Kolot-kolot ulah nganyenyeri hate anak, bisi anak reuntas hatena.”—Kolosa 3:21.

 Aya teu jalan kaluar nu leuwih alus?

 Sanggeus pepegatan, pasangan kudu bajoang pikeun nyaluyukeun diri jeung kahirupan nu anyar. Tapi, jauh leuwih alus lamun upaya éta dipaké keur nguatkeun perkawinan maranéhna. Ceuk buku The Case for Marriage, ”Ngan lantaran perkawinan teu bagja, lain hartina kaayaanana bakal kitu terus salilana. Pasangan nu paling teu bagja gé, lamun terus ngajaga perkawinanana, lila-lila bakal leuwih bagja. Tapi éta téh butuh waktu.” Biasana, budak bakal boga kahirupan nu hadé lamun kolotna terus babarengan.

 Tapi, lain hartina urang teu meunang pepegatan. Kitab Suci ngidinan pepegatan lamun alesanana téh jinah. (Mateus 19:9) Kitab Suci ogé nyebutkeun, ”Ari nu binangkit mah ngawas-ngawas heula pilengkaheun.” (Siloka 14:15) Salaki pamajikan nu boga masalah dina perkawinan kudu mikirkeun bener-bener heula akibatna lamun maranéhna pepegatan. Ieu téh kaasup balukar nu bakal dirasakeun ku barudak.

 Lamun aya masalah, lain hartina urang bakal cicing waé. Tapi, Kitab Suci méré naséhat nu panghadéna keur salaki pamajikan. Kitab Suci ngajarkeun carana supaya salaki pamajikan bisa bagja jeung perkawinanana langgeng, ku cara mekarkeun sipat-sipat nu alus. Urang bisa yakin, lantaran Nu Ngarang Kitab Suci téh Yéhuwa, Allah nu nyiptakeun perkawinan.—Mateus 19:4-6.

 Prinsip Kitab Suci: ”Kami teh PANGERAN Allah maraneh, anu ngawurukan ka maraneh keur kapentingan maraneh keneh, nungtun kana jalan anu samistina.”—Yesaya 48:17.

^ par. 9 Tina buku Your Growing Child—From Babyhood Through Adolescence.