Pindah kana eusi

PANANYA BUDAK NGORA

Naha Abdi Geus Siap Nikah?

Naha Abdi Geus Siap Nikah?

Saacan ngajawab pananya éta, anjeun kudu paham heula ka diri sorangan. Contona, pikirkeun hal-hal di handap:

Hubungan jeung Batur

Kumaha sikep anjeun ka kolot jeung adi lanceuk? Naha anjeun sok hésé ngadalikeun diri? Misalna waktu rék nepikeun pamikiran, naha anjeun sok kasar atawa nganyenyeri haté maranéhna? Kumaha pandangan maranéhna kana sikep anjeun? Sikep anjeun ka kulawarga téh nunjukkeun kumaha engkéna sikep anjeun ka batur hirup.—Epesus 4:31.

Sikep

Naha pikiran jeung sikep anjeun téh positif, atawa négatif? Naha anjeun daék ngadéngékeun batur, atawa sok maksakeun kahayang sorangan? Naha anjeun bisa ngadalikeun diri dina kaayaan nu hésé? Naha anjeun téh jalma nu sabar? Mun ti ayeuna anjeun mekarkeun sipat-sipat nu aya di Galata 5:22, 23, anjeun bakal siap jadi salaki atawa pamajikan nu hadé.

Duit

Naha anjeun bisa ngatur duit? Naha anjeun sok nganjuk? Naha anjeun osok gunta-ganti pagawéan? Lamun enya, ku naon? Naha lantaran pagawéanana, atawa bosna? Atawa lantaran sikep jeung kabiasaan anjeun nu masih kénéh kudu dirobah? Lamun anjeun hésé ngatur duit sorangan, kumaha anjeun ngatur duit kulawarga engkéna?—1 Timoteus 5:8.

Sosobatan jeung Allah

Lamun anjeun Saksi-Saksi Yéhuwa, naha anjeun nyobat jeung Allah? Naha anjeun getol maca Kitab Suci, dines, jeung méré komentar di pasamoan? Calon batur hirup anjeun pantes meunangkeun pasangan hirup nu rohanina alus.—Pandita 4:9, 10.

Beuki paham anjeun ka diri sorangan, beuki bijaksana anjeun dina néangan jalma nu bisa ngabantu anjeun mekarkeun sipat-sipat hadé, lainna sipat-sipat goréng.