Pindah kana eusi

ANIMASI PAPAN TULIS

Ulah Gelut pikeun Ngéléhkeun nu Sok Ngaganggu!

Ulah Gelut pikeun Ngéléhkeun nu Sok Ngaganggu!

Tingali ku naon osok aya nu ngaganggu sarta kumaha nyanghareupanana ku cara nu hadé.