Kumaha hidep bisa nyonto Yésus jeung nyenangkeun Yéhuwa?