Kaleb diajar ngagunakeun kekecapan nu penting pisan.