Hidep bisa nyenangkeun Yéhuwa. Hayu urang diajar kumaha carana.