"Tloo U be Molateli oa Ka"

KHETHO EA LINTHO TSE DAONLOUDOANG