Molimo o Bua le Rōna ka Jeremia

KHETHO EA LINTHO TSE DAONLOUDOANG