Bezaliele le Oholiabe ba etsa lintho bakeng sa tabernakele

BUKANA EA SEBOKA SA--BOPHELO BA BOKRESTE LE TŠEBELETSO EA RŌNA October 2020