1 Likronike 1:1-54

1  Adama,+Setha,+Enoshe,+   Kenane,+Mahalalele,+Jarede,+   Enoke,+Methusela,+Lameke,+   Noe,+Sema,+ Kama+ le Jafeta.+  Bara ba Jafeta e ne e le Gomere le Magogo+ le Madai+ le Javane+ le Tubale le Mesheke+ le Tirase.+  Bara ba Gomere e ne e le Ashkenaze+ le Rifathe+ le Togarma.+  Bara ba Javane e ne e le Elisha+ le Tarshishe,+ Kitime+ le Rodanime.+  Bara ba Kama e ne e le Kushe+ le Mizraime,+ Pute+ le Kanana.+  Bara ba Kushe e ne e le Seba+ le Havila le Sabta+ le Rama+ le Sabteka.+ Bara ba Rama e ne e le Sheba le Dedane.+ 10  Kushe a tsoala Nimrode.+ Ke eena oa pele oa ho ba ea matla lefatšeng.+ 11  Ha e le Mizraime, a tsoala Ludime+ le Anamime le Lehabime le Naftuhime+ 12  le Patrusime+ le Kasluhime+ (bao Bafilista+ ba tsoileng har’a bona) le Kaftorime.+ 13  Ha e le Kanana, a tsoala Sidone+ letsibolo la hae le Hethe+ 14  le Mojebuse+ le Moamore+ le Mogirgashe+ 15  le Moheve+ le Moarke le Mosine+ 16  le Moarvade+ le Mozemare+ le Mohamathe.+ 17  Bara ba Sema+ e ne e le Elame+ le Asshure+ le Arpakshade+ le Lude+ le Arame,Le Utse le Hule le Gethere le Mashe.+ 18  Ha e le Arpakshade, a tsoala Shela,+ ’me Shela a tsoala Ebere.+ 19  Ebere a tsoalloa bara ba babeli. Lebitso la e mong e ne e le Pelege,+ hobane lefatše le ile la aroloa matsatsing a hae; lebitso la mor’abo e ne e le Jokthane. 20  Ha e le Jokthane, a tsoala Almodade le Shelefe le Hazaremavethe le Jera+ 21  le Hadorame le Uzale le Dikla+ 22  le Obale le Abimaele le Sheba+ 23  le Ofire+ le Havila+ le Jobabe;+ bana bohle e ne e le bara ba Jokthane. 24  Sema,+Arpakshade,+Shela,+ 25  Ebere,+Pelege,+Reu,+ 26  Seruge,+Nakore,+Tera,+ 27  Abrame,+ ke ho re, Abrahama.+ 28  Bara ba Abrahama e ne e le Isaka+ le Ishmaele.+ 29  Ena ke metso ea malapa a bona: letsibolo la Ishmaele Nebajothe+ le Kedare+ le Adbele le Mibsame,+ 30  Mishma le Duma,+ Masa, Hadade+ le Tema, 31  Jeture, Nafishe le Kedema.+ Bana e ne e le bara ba Ishmaele. 32  Ha e le bara ba Ketura,+ serethe+ sa Abrahama, a tsoala Zimrane le Jokshane le Medane+ le Midiane+ le Ishbake+ le Shua.+ Bara ba Jokshane e ne e le Sheba le Dedane.+ 33  Bara ba Midiane e ne e le Efa+ le Efere le Hanoke le Abida le Elda.+ Bana bohle e ne e le bara ba Ketura. 34  Abrahama a tsoala Isaka.+ Bara ba Isaka e ne e le Esau+ le Iseraele.+ 35  Bara ba Esau e ne e le Elifaze, Reuele+ le Jeushe le Jalame le Kora.+ 36  Bara ba Elifaze e ne e le Temane+ le Omare, Zefo le Gatame, Kenaze+ le Timna+ le Amaleke.+ 37  Bara ba Reuele e ne e le Nahathe, Zera, Shama le Miza.+ 38  Bara ba Seire+ e ne e le Lotane le Shobale le Zibeone le Ana+ le Dishone le Ezere le Dishane.+ 39  Bara ba Lotane e ne e le Hori le Homame. Khaitseli ea Lotane e ne e le Timna.+ 40  Bara ba Shobale e ne e le Alvane le Manahathe le Ebale, le Shefo le Oname.+ Bara ba Zibeone e ne e le Aja le Ana.+ 41  Bara ba Ana e ne e le Dishone.+ Bara ba Dishone e ne e le Hemdane le Eshbane le Ithrane le Kerane.+ 42  Bara ba Ezere+ e ne e le Bilhane le Zavane le Akane.+ Bara ba Dishane e ne e le Utse le Arane.+ 43  Ana ke marena a busitseng naheng ea Edomo+ pele morena+ leha e le ofe a busa bara ba Iseraele: Bela mora oa Beore, eo lebitso la motse oa hae e neng e le Dinhaba.+ 44  Qetellong Bela a shoa, ’me Jobabe mora oa Zera+ ea tsoang Bozra+ a qala ho busa sebakeng sa hae. 45  Qetellong Jobabe a shoa, ’me Hushame+ ea tsoang naheng ea Batemane+ a qala ho busa sebakeng sa hae. 46  Qetellong Hushame a shoa, ’me Hadade+ mora oa Bedade, ea hlōtseng Midiane+ naheng ea Moabe, a qala ho busa sebakeng sa hae. Lebitso la motse oa hae e ne e le Avithe.+ 47  Qetellong Hadade a shoa, ’me Samla ea tsoang Masreka+ a qala ho busa sebakeng sa hae. 48  Qetellong Samla a shoa, ’me Shaule ea tsoang Rehobothe+ pel’a Nōka a qala ho busa sebakeng sa hae. 49  Qetellong Shaule a shoa, eaba Baale-hanane mora oa Akbore+ o qala ho busa sebakeng sa hae. 50  Qetellong Baale-hanane a shoa, ’me Hadade a qala ho busa sebakeng sa hae; lebitso la motse oa hae e ne e le Pau, ’me lebitso la mosali oa hae e le Mehetabele, morali oa Matrede, morali oa Mezahabe.+ 51  Qetellong Hadade a shoa. Baeta-pele ba Edomo ea e-ba moeta-pele Timna, moeta-pele Aleva, moeta-pele Jethethe,+ 52  moeta-pele Oholibama, moeta-pele Ela, moeta-pele Pinone,+ 53  moeta-pele Kenaze, moeta-pele Temane, moeta-pele Mibzare,+ 54  moeta-pele Magdiele, moeta-pele Irame.+ Bana e ne e le baeta-pele+ ba Edomo.

Mengolo e Botlaaseng ba Leqephe