Batswadi ba tshabang Modimo ba labalabela ho bona bana ba bona ba sebeletsa Jehova ka botshepehi. Batswadi ba ka finyella sena ka hore ba hatise dithuto tsa Bibele dipelong tsa bana ba bona ho tloha boseyeng. (De 6:7; Lipr 22:6) Na see ha se hloke hore batswadi ba etse boiteko? Ho jwalo, ho hlokahala boiteko. Empa ditlamorao e tla ba tse thabisang.—3Jo 4.

Batswadi ba ka ithuta dintho tse ngata ho Josefa le Maria. “Ba ne ba tlwaetse ho ya Jerusalema selemo le selemo bakeng sa mokete wa Paseka,” le hoja ho ne ho hlokahala hore ba etse boiteko bo itseng le ho sebedisa tjhelete. (Lu 2:41) Ba ne ba leka ka hohle hore lelapa la bona le dule le e na le kamano e ntle le Modimo. Ka tsela e tshwanang, le mehleng ena batswadi ba ka thusa bana ba bona hore ba tsamaye tseleng e nepahetseng ka hore ba ba rute ba be ba ba behele mohlala ka diketso tsa bona.—Pes 127:3-5.

SHEBELLA VIDEO E RENG: BA ILE BA SEBEDISA MONYETLA O MONG LE O MONG, EBE O ARABA DIPOTSO TSE LATELANG:

  • Morabo rona Jon le moradiwabo rona Sharon Schiller ba ile ba etsang hore Mmuso wa Modimo o tle pele le hoja ba ntse ba hodisa bana?

  • Ke hobaneng ha batswadi ba lokela ho kgalemela bana ho ya ka ditlhoko tsa bona?

  • Batswadi ba ka thusa bana ba bona jwang hore ba kgone ho ikemela ha tumelo ya bona e lekwa?

  • O sebedisitse dintho dife tseo mokgatlo wa Jehova o faneng ka tsona ho matlafatsa setswalle sa bana ba hao le Modimo?

Etsa hore dintho tse amanang le Mmuso wa Modimo ebe tsona tse tlang pele lelapeng la hao