SHEBA
SUBSCRIBE
Setshoantsho

(Baroma 7:14-25)

 1. 1. Kaha re rata Mmopi wa rona,

  A re beng le boitshwaro dinthong tsohle.

  Tsa lefatshe ha di na thuso;

  Tsa Modimo di a phedisa.

 2. 2. Satane o re leka kamehla,

  Le molao wa sebe o’a re kgelosa.

  Empa ka thuso ya Jehova

  Re ka hlola diteko tsena.

 3. 3. Ketso tsa rona di ama Mmopi,

  A re lwaneleng ho etsa ntho tse ntle.

  Re ikemisetse ho bontsha

  Hore re na le boitshwaro.

(Sheba le 1 Bakor. 9:25; Bagal. 5:23; 2 Pet. 1:6.)