SHEBA
SUBSCRIBE
Setshoantsho

(Johanne 14:27)

 1. 1. Le rorise Jehova,

  Modimo’a kgotso.

  O tla fedisa dintwa,

  Ho be le bonngwe.

  Kreste Kgosan’a Kgotso,

  O tletse mosa.

  H’a hlotse ntweng ya toka,

  Re tla ba kgotsong.

 2. 2. Re tlohetse kgalefo,

  Le tsona dikgang.

  Re fetotse dibetsa,

  Disebediswa.

  Haeba re batla kgotso,

  Re tshwarelane.

  Re le dinku tsa Jesu,

  Re be le kgotso.

 3. 3. Kgotso e tswang hodimo,

  E bontsha bohle

  Hore seo re se etsang,

  Se kgahla Mmopi.

  Re rata tsela ena,

  Re a mamela;

  Ho fihlela Mmuso’a Jah

  O busa hohle.

(Sheba le Pes. 46:9; Esa. 2:4; Jak. 3:17, 18.)