“[Ke na le] menahano ya kgotso, eseng ya tlokotsi, ho le fa bokamoso le tshepo.”​Jeremia 29:11.

 Buka e nngwe e bitswang Hope in the Age of Anxiety, e re: “Ho ba le tshepo. . . ho tla re thusa hore re be le kamano e ntle le Modimo. Ho ka boela ha etsa hore re be le maikutlo a nepahetseng bophelong.”

Bibele e re kgothalletsa ho ba le tshepo ya sebele. Pesaleme ya 146:3 e re: “Le se ke la tshepa bahlomphehi, kapa mora wa motho wa lefatshe, eo ho seng poloko ho yena.” Ho e na le hore re behe tshepo ya rona ho batho, re tshepa Mmopi wa rona hobane o na le matla a ho phethahatsa ditshepiso tsa hae. Jwale, ebe o re tshepisitse eng? Ako nahanisise ka ditshepiso tse latelang.

BOKGOPO BO TLA FELA MME BA LOKILENG BA BE LE KGOTSO YA KA HO SA FELENG: Pesaleme ya 37:10, 11 e re: “Ho setse nakwana e seng kae, mme ya kgopo ha a sa tla hlola a ba teng . . . Empa ba bonolo ba tla rua lefatshe, ka sebele ba tla fumana thabo e phethehileng kgotsong e ngata.” Temana ya 29 e tswelapele ka hore: ‘Ba lokileng . . . ba tla dula lefatsheng ka ho sa feleng.’

NTWA E TLA FELA: “Jehova . . . o fedisa dintwa ho isa pheletsong ya lefatshe. O roba seqha mme o robakanya lerumo; o tjhesa dikoloi mollong.”—Pesaleme ya 46:8, 9.

HA HO SA TLA BA LE HO KULA, BOHLOKO KAPA LEFU: “Tente ya Modimo e ho moloko wa batho . . . O tla hlakola meokgo yohle mahlong a bona, lefu ha le sa tla hlola le e ba teng, mme maswabi kapa ho bokolla kapa bohloko ha di sa tla hlola di e ba teng.”—Tšenolo 21:3, 4.

DIJO E TLA BA MATLETSETLETSE: “Ho tla ba le dijothollo tse ngata lefatsheng; ho tla ba le nala hodima ditlhoro tsa dithaba.”—Pesaleme ya 72:16.

HO TLA BUSA MMUSO O LE MONG FEELA WA KRESTE: “[Jesu Kreste] a fuwa bobusi le ho hlompheha le mmuso, hore batho, ditjhaba le dipuo kaofela ba mo sebeletse. Bobusi ba hae ke bobusi bo hlolang ka nako e sa lekanyetswang bo ke keng ba feta, mme mmuso wa hae ke o ke keng wa senngwa.”—Daniele 7:14.

Empa keng e re netefalletsang hore ditshepiso tseo di tla fela di phethahale? Ha Jesu a le lefatsheng, o ile a bolela ka ho hlaka hore ke yena Morena ya Kgethilweng. O ile a fodisa ba kulang, a fepa ba lapileng a ba a tsosa le bafu. Ha re sa bua ka dithuto tseo a neng a di ruta! Di ne di fana ka lesedi la hore batho ba tla phela ka ho sa feleng, ka kgotso le kutlwano. Jesu o ile a ba a bolela e sa le pele ka dintho tse tla etsahala nakong e tlang, ho akarelletsa le tse neng di tla tshwaya matsatsi a ho qetela a lefatshe lena.

METSOTSO E SE E JELE BABEDI

Jesu o ile a bolela e sa le pele hore matsatsi a ho qetela, a tla bonahala ka dintwa le merusu. Matshwao ao a buileng ka ona mabapi le “qetello ya tsamaiso ya dintho,” a akarelletsa ntwa, kgaello ya dijo, mafu a sewa le ditshisinyeho tsa lefatshe. (Matheu 24:3, 7; Luka 21:10, 11; Tšenolo 6:3-8) O ile a phaella ka hore: “Ka lebaka la ho eketseha ha tlolo ya molao lerato la ba bangata le tla fola.”—Matheu 24:12.

Ehlile ke nnete hore lerato la ba bangata le tapile, ke ka hoo mongodi e mong wa Bibele a ileng a fana ka mabaka a seo e sa le pele. Ho 2 Timothea 3:1-5, re bala hore “matsatsing a ho qetela,” batho e tla ba baithati, ba ratang tjhelete le menyaka. Ba ikgohomosang le ba bohale bo tshosang. Malapa a tla hloka lerato la tlhaho, mme bana bona, e tla ba ba sa mameleng batswadi. Boikaketsi bo tla ja setsi borapeding.

Maemo ao a sa jeseng ditheohelang a bontsha hantle hore re phela matsatsing a ho qetela. A boetse a hlakisa taba ya hore Mmuso wa Modimo o haufi. Ke ka hoo Jesu a ileng a fana ka kgodiseho boprofeteng ba hae bo mabapi le matsatsi a ho qetela: “Ditaba tsena tse molemo tsa mmuso di tla bolelwa lefatsheng lohle leo ho ahilweng ho lona hore e be bopaki ho ditjhaba tsohle; jwale e ntano ba hona bofelo bo tla tla.”—Matheu 24:14.

Ditaba tseo tse monate, di lemosa batho ba sa hlompheng Modimo. Di boetse di fa ba lokileng tshepo ya sebele ya hore ditshepiso tsohle di tla fela di phethahale. Na o ka thabela ho ithuta haholwanyane ka ditshepiso tseo? Haeba ho jwalo, re kopa hore o ye leqepheng la ho qetela la makasine ena.