NA BIBELE E TSWILE FESHENENG?

Ka ha lefatshe la mehleng ena le buswa ke theknoloji, na Bibele ke buka ya kgale hoo e seng e sa sebetse hona jwale? Bibele e re:

“Lengolo lohle le buduletswe ke Modimo mme le molemo.”—2 Timothea 3:16.

Makasineng ena ya Tora ya ho Lebela, ho tshohlwa dintlha tse mmalwa tsa kamoo Bibele e ka re thusang kateng nthong e nngwe le e nngwe bophelong.