Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

Xa qetand axe no mbokatoor ne no Seede Yexowa ke

Ɗeeti ke jofna na xa qetand axe in. Ɗeeti mbokatoor ne moƴoonga o mat.

Ɗeeti me moƴoonga o mat

Xar na xewaa na xa qetand axe in?

Na xa qetand axe kaa i njangaa ke Biibal fee a layna fo ne i mbaagna ndeefit no ñoow in ke ta jangnaa. Seede Yexowa ke kaa maadiidaa xa qetand axeene a caf a ƭak no semen nuu refna ndax da mbaɗoox a Roog. (Hebre 10:24, 25) Fop a mbaagaan o maadiid.

Leek-leek, we nqetiidna a mbaaga mbog no baxtaan ke naa mbi’el na xa qetand axe. Xa qetand axe kaa eettel too a muuktel a kim fo a qeƭ.

We ndefeerna Seede Yexowa sax a mbaaga maadiid xa qetand axe.

In we nqoyaa fop da ngariid. Nu ndafidkee dara. O leng laamitkee nuun xaaliis.