Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Seede Yexowa ke

Seereer

Ndax naqad xan a wat meen?

Ndax naqad xan a wat meen?

Ndax koo tontooxkaa yee . . .

  • I?

  • Xa‘aa?

  • Xeƈa?

 XAR BIIBAL FEE A LAYU TEEN?

«Roog . . . xan a forit xa kooniit a kid den, too fa nqon refkatee meen. Ñaawax mbaat ƭomatax mbaat o ƭomel refkatee meen.»Mbeeñil 21:3, 4, Nqaariit ne Roog.

KE BIIBAL FEE A LAYNA TEEN O NJIIRIIÑ ONQUM TA WAAGOŊ O JEGAN?

Andee Roog nee tegaa o kiin paaxeer.Saak 1:13.

Andee Roog a yega naqad in.Sakari 2:12.

Jeg yaakaaree naqad ke fop xan da mbat meen.A Kim a tedu ke 37:9-11.

 NDAX I MBAAGA O NGIM KE BIIBAL FEE A LAYNA?

I mbaagaan kay, yaam ke bindeena meeke taxun:

  • Roog bugee naqad, bugee cofaƭaru. Ƭeeti rek ke Yexowa yegoogna ye andoona yee wiin um we kaa ñagadiloogeel no camane miñukaa. Biibal fee kaa tee Roog kaa yirmoogu a den yaam «we ngal’andoogna a den.»Haahate we 2:18.

    Roog bugee ga’ muk o kiin a ñagadilaa o kend um. Biibal fee kaa tee o Yaal oxe a siba «xa ƥay axe na ƥaxaa fo’oy jaambuur».Xa peƭit axe 6:16, 17.

  • Roog kaa fex oxuu refna na in. Oxuu refna na in a anda a paax «coono xoox um fo naqad xoox um». Fat ta woor a in ee Yexowa it a andaan!2 Caloori ke 6:29, 30.

Miñkatee dara, Yexowa xan a fexey boo maat um ne a watin meen naqad no kiin-o-kiin. (Mace 6:9, 10) Me ta refna xaye koy Roog oxe yaalaa a paax we na mbaaƭan a paax.A pi ake 17:27; 2 Korint 1:3, 4.

 XAR REFU XALAAT OF NO LAAMIT NEEKE?

Xar taxu Roog a ɗeetaa wiin we da njegaa naqad?

Biibal fee tontooxa laamit neene na: ROM 5:12 fo na 2 PIYEER 3:9.