Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

An refu oxe kelfa’na adna fee?

An refu oxe kelfa’na adna fee?

Xar o tontooxkaa?

  • Roog?

  • wiin we?

  • lakas?

 XAR BIIBAL FEE A LAYU TEEN?

«Adna fee fop oxe na sañ-sañ fee no paaxeer oxe.»1 Saŋ 5: 19, Nqaariit ne Roog.

«O ƥeenqe Roog koy, a feeña ndax ta yaq calel ke no ƈiƴ oxe.»1 Saŋ 3:8.

KE BIIBAL FEE A LAYNA TEEN O NJIIRIIÑ ONQUM TA WAAGOŊ O JEGAN?

Xan ta tax boo o and ke taxna adna fee a may naqad.Mbeeñil 12:12.

Xan ta tax boo o gimmee adna fee xan a moso felatin.1 Saŋ 2:17.

 NDAX I MBAAGA O NGIM KE BIIBAL FEE A LAYNA?

I mbaagaan kay, yaam ke bindeena meeke taxun:

  • Xan ngelfa Saytaane fag. Yexowa pare’a pur a watin meen maat Saytaane. Yexowa laya yee xan ta «saŋik» Saytaane. Keenee tektu yee xan ta watin meen tig paaxeer ke fop maat ne Saytaane fi’na took lanq ke.Hebre 2:14.

  • Roog a jila a Yeesu Kiristaa pur ta maadoox took lanq ke. Yeesu gutatira a paax fa saytaane fee kelfa’na adna fee. Saytaane koy bug-bug xooxum rek a xalaataa too o ñaañagadil a refu. Ke jofna no maatax Yeesu, keeke Roog a layu teen: «Xan a yirim o neewu doole xe fo o ndool onqe . . . Xan a wat a den no ñaañagadil oxe fo no kiin balu-balu xe».A kim a tedu ke 72:13, 14.

  • Roog waagee o maaɓ. Keeke Biibal fee a layu teen to ta ref qoolu qac: «Roog waagee o maaɓ muk.» (Hebre 6:18) Boo Roog a regitna tig rek andi yee a fi aan! (Esayi 55:10, 11) Oxe adwan na adna fee xana «deɓel tafil.»Saŋ 12:31.

 XAR REFU XALAAT OF NO LAAMIT NEEKE?

Nam adna fee a nandkaa bo oxe kelfa’uuna a watneena meen?

Biibal fee tontooxa laamit neene na: A KIM A TEDU KE 37:10, 11 fo na MBEEÑIL 21:3, 4.