Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

Xar waagu ɓisiid jam kam ƥasil?

Xar waagu ɓisiid jam kam ƥasil?

Xar refu teen o nqalaat of?

  • o mbeq?

  • xaaliis?

  • mbaat lakas ?

 XAR BIIBAL FEE A LAYU TEEN?

«We na nan-gilooxaa fa lay fee Roog, soo a ngayan» xana njeg jam.Lik 11:28, Nqaariit ne Roog.

KE BIIBAL FEE A LAYNA TEEN O NJIIRIIÑ ONQUM TA WAAGOŊ O JEGAN?

Xan o jeg o mbeq tigi.Efees 5: 28, 29.

Xan o niwel tigi.Efees 5:33.

Saƭarkiro xodel.Mark 10:6-9.

 NDAX I MBAAGA O NGIM KE BIIBAL FEE A LAYNA?

I mbaagaan kay, yaam ke bindeena meeke taxun:

  • Roog saku ƥasil. Biibal fee kaa layee «no ten ke sakeena fop a inooru». (Efees 3:14, 15) Keene tektu yee Yexowa Roog saku ƥasil. Xar taxu gim keene a jeg o njiriiñ?

    A soƥangaa yee kaa o xoyel pur ñaam a ñaam a pelu, o bugangaa and ke ñaamel keene a jawteena, an refu oxe o laamit kaa? Oxe jawuuna soom waago o laamit.

    Neene itam o bugangaa and ke waagna ɓisiid jam kam ƥasil faw o laamit a Yexowa fee sakuuna too a lay ne ta warna o ñaƴnitel.Mberaand naa 2:18-24.

  • Roog naa teetelaa a nuun. Ƥasil ke andoona yee kaa njeema ndeef ke Roog a heblitna kam ƥasil ne, a njega sago. Xar taxu i mbaago lay keene? «Yaam ten na teeteelaa a nuun.» (1 Piyeer 5:6, 7) Paax soom Yexowa a buganu a in te ku ta layna o njiriiñ in noo!Xa peƭit axe 3:5, 6; Esayi 48:17, 18.

 XAR REFU XALAAT OF NO LAAMIT NEEKE?

Xar waro fi’ boo ref o kor mbaat o tew o paax boo waag o yar xa ƥiy of a paax?

Biibal fee tontooxa laamit neene na: EFEES 5:1, 2 fo na KOLOS 3:18-21.