Ndax adna in feeke, . . .

  • neeke ta kontine’kaa?

  • kaa moƴkaa o faxaƭar?

  • kaa moƴkaa o fel?

 XAR BIIBAL FEE A LAYU TEEN?

«Roog . . . xan a forit xa kooniit a kid den, too fa nqon refkaatee meen. Ñaawax mbaat ƭomatax mbaat o ƭomel refkatee meen, yaam tig eetaand ke xan a mbaaf.»Mbeeñil 21:3, 4, Nqaariit ne Roog.

KE BIIBAL FEE A LAYNA TEEN O NJIIRIIÑ ONQUM TA WAAGOŊ O JEGAN?

Calel paax kaa mbarke’na.Esayi 65:21-23.

Jir fo naqad njegkatee.Esayi 25:8; 33:24.

O ñoow o felu boo faw fo ƥasil of fo qaariit of.A Kim a tedu ke 37:11, 29.

 NDAX I MBAAGA O NGIM KE BIIBAL FEE A LAYNA?

I mbaagaan kay, yaam ke bindeena meeke taxun:

  • Roog a waaga fi’ ke ta regitna. Kam Biibal fee Yexowa Roog doŋ naa xoyteel oxe moƴna may doole, yaam a waaga fop. (Mbeeñil 15:3) Jegee kaa waaguna o yaqan ta fi’ ke ta regitna to ta jof no supit adna fee in boo ta moƴo fel. Ne Biibal fee a laytuuna koy, «Roog o mat dara xoxiran».Mace 19:26.

  • Roog a buga fi’ ke ta regitna. No ke jofna no we nqonna Yexowa ‘bug a’ o ga’ xon we a ñoowatin.Yob 14:14, 15.

Biibal fee a laya itamee Yeesu fane ref na o Ƥiy onqe Roog kaa wodandoogu we njirna. Xar taxu boo Yeesu a fi’oogu keene koy? Kaa fel un ta fi’an. (Mark 1:40, 41) Neene koy Yeesu a lalta ee o ten fa faap um nandu no ke jofna no dimle’ wiin we.Saŋ 14:9.

Yaaga koy, a war a woor a in ee Yexowa fa Yeesu a mbuga o ndimle’ a in itam, pur I njeg o ñoow o felu.A Kim a tedu ke 72:12-14; 145:6; 2 Piyeer 3:9.

 XAR REFU XALAAT OF NO LAAMIT NEEKE?

Nam Roog a fi’kaa boo adna in fee a fel?

Biibal fee tontooxa laamit neene na: MACE 6:9, 10 fo na DAÑEL 2:44.