1. Xar refu o nan o felu le jofna no we nqonna?

Ye Yeesu a fadiidna Betani paam Yeerusalem, a soƥa xaariit fee ten Lasaar a xon boo ta jeg ñaal nahik. Yeesu a ret’a na mboy alaa a yoon fa Marta fa Mari jigeen ke Lasaar fee xon’ina. Ndak-fo-ndak mbooloo ne a gariid. Ndax nuun we nqalaataa ne Marta fa Mari a ƭaayitna ye Yeesu a xontoornoorna a Lasaar?Jangi Saŋ 11:21-24, 38-44.

Marta a and’a boo ƴut o nan o felu le jofna no we nqonna. A and’a yee xan Yexowa a xontoornoor took lanq ke we nqonna.Jangi Yob 14:14, 15.

2. Xar na dalaa we nqonna?

Roog a laya a Aadama yee: “No lanq ke hato, too teen o nomtooxkaa.”MBERAAND NAA 3:19.

O kiin no ut a inooru. (Mberaand naa 2:7; 3:19) I ndefee yiif laa na ñoowaa kam cer. Pindeef cer i ndefu, keene taxa boo dara sutooxkee na in a ñoowik o mbiñ o lakas. Bo o kiin a xonna, yiif um itam kaa xonaa, a qalaat um a sooƴ. Ye Lasaar a xontoornooreena layee yee a ga’a tig mbaat a jega kaa daluuna ye ta xonna yaam we nqonna andatee dara.Jangi A Kim a tedu ke 146:4; O Baawaare xe 9:5, 6, 10.

Ndax Roog xan a toroxand na fiɗel wiin we nqonna? Ndegam Biibal fee a laya yee xon we andee dara, we na njangnaa yee Roog kaa doxaa o kiin no fiɗel layeeyo ndigil too kaa yaqaa gon le Roog. Yexowa kaa sib a cangin aleene jofna no fiɗel.Jangi Yeremi 7:31.

 3. Ndax xon we a mbaaga lay fa in?

Xon we mbaagee lay too mbaagee nan. (A Kim a tedu ke 115:17) A jega malaaka paaxeer kaa na layaa fo wiin we na ñoowaa too a ngimnooraa den ee we nqonna na layaa fa den. (2 Piyeer 2:4) Yexowa kaa fañtaa in i njeem o layaa fo xon we.Jangi A Cangatin ale 18:10, 11.

4. An na xontooxkaa?

Milyoŋ no wiin we nqonna xan da ndak wo ñoow. We mbaɗooxoogeerna a Roog fo we mbi’oogna paaxeer sax xan da nqontoox.Jangi Lik 23:43; A pi Ake 24:15.

We na nqontooxkaa xan da njang ndigil ne jofna na Roog too a njeg o ngim na Yeesu bo da nananan. We na nqontooxkaa too a mbiaa tig paax xan da ñoow boo kili took lanq ke.Jangi Saŋ 5:28, 29.

5. Xar a qontax a laltaa na Yexowa?

Roog a taxa boo i njegatin yaakaar na qontax ale ye ta luliidna o Ƥeem ndax ta xon yaam in. Neene a qontax ale kaa laltaa yee Roog a fexa in too a yega in. An yakamteo o ga yaa xon we a ndakwiidkaa no ñoow?Jangi Saŋ 3:16; Rom 6:23.