Ɗeeti ke refna kam

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

 LESOŊ 5

Xar Roog a bugu fi no lanq ke?

Xar Roog a bugu fi no lanq ke?

1. Xar taxu Roog a sak lanq ke?

Yexowa a ci’a lanq ke goor we fo rew we fop. No lanq ke i ngenu. Ye Roog a sakna Aadama fa Awa, reeƭee ndax da mayƭand asamaan yaam Roog a sak’a maaga malaaka ke boo ƴut. (Yob 38:4, 7) Ndaa a saka o koor o eetand oxe kam arjana fa mosu faa naa xoyeel a ƭing ale Edeen. (Mberaand naa 2:15-17) Neene koy Yexowa a ci’a a Aadama fo xa taan axe ten o ñoow o fagkeer took lanq ke.Jangi A Kim a tedu ke 37:29; 115:16.

No mberaand naa, a ƭing ale Edeen soom reeƭu arjana. O koor o eetaand oxe fo o tew o eetaand oxe mbar’u mayƭand lanq ke fo xa ƥiy den. A mbar’a yaajan arjana fee took lanq ke fop. (Mberaand naa 1:28) Lanq ke yaqooxkee muk. Xan wiin we a ngen teen boo kili.Jangi A Kim a tedu ke 104:5.

2. Xar taxu lanq ke ndefee arjana xaye?

Aadama fa Awa kaa nanaƭar a Roog, keene taxu boo Yexowa a raxa den na ƭing ale. Arjana fee a ñake too o kiin o leng waageeran o dakniid. Biibal fee a laya yee : “Lanq ke a ƥoxote na xa ƥay no soxodu we.”—Yob 9:24.Jangi Mberaand naa 3:23, 24.

Ndax Yexowa a xaƴa ke ta bug’ina fi’an wiin we no mberaand? Ha’aa! Ten refu o Cegu Katil oxe. Dara waagee tax boo fi’kee ke ta bugna fi. (Esayi 45:18) Xan a fi boo wiin we a nomtooxiid no ñoow ole da njeg’ina no mberaand naa.Jangi A Kim a tedu ke 37:11, 34.

3. Nam arjana fee a dakooxiidkaa?

Arjana fee xan a dakooxiid yaa Yeesu fee refna o maad oxe Roog a jilna a maadooxkaa. Na ñox ale ne’eena  Harmagedon, Yeesu xan a adooxan malaaka ke Roog ndax da nqaw wiin we nanaƭarna a Roog fop. Cinj kaaga Yeesu xan a hum a Saytaane boo xa kiid 1 000. We nananna a Roog koy, xan da muc yaam Yeesu xan a teeteelaa a den too xan a saytoox a den. Xan da ñoow boo kili kam arjana fee took lanq ke.Jangi Mbeeñil ne 20:1-3; 21:3, 4.

4. A mban naqad a fagkaa?

A mban Roog a watinkaa coxod no lanq ke? Yeesu a cooxit’a o “anddiloor” olaa lalitna yee muukandoong ne a matiida. Ke na xewaa fop kam adna fee xaye kaa laltaa yee in we no “muukandoong adna.”Jangi Mace 24:3, 7-14, 21, 22.

No xa kiid 1 000 ke Yeesu a maadooxkaa took lanq ke xan a watin meen naqad. (Esayi 9:6, 7; 11:9) Nen o maad fo nen o Saasadax o maak, Yeesu xan a watin meen bakaad yaam we mbexna a Roog. Neene Roog xan a ɓeer na Yeesu ndax ta watin meen a cir ake, nogoy fo fa nqon.Jangi Esayi 25:8; 33:24.

5. An na genkaa no arjana fee na garaa?

No Saal ke no Seede Yexowa ke kaa i soƥaa maaga wiin waa mbexna a Roog too a mbug o mbel a Roog

Wiin we nananna a Roog na ngenkaa kam arjana fee. (1 Saŋ 2:17) Yeesu a lula daalbe ke ten da mbaaƭik wiin we neewandooxna too da njangnaa den ne da mbarna mbi boo a mbel a Roog. Xaye, Yexowa xe waajanaa milyoŋ no wiin ndax da ñoow kam arjana fee took lanq ke. (Sofoni 2:3) No Saal ke no Seede Yexowa ke kaa i njangaa ne i mbaagna ndefit gor fo paap kaa moƴna mbaax fo rew fo yaay kaa moƴna mbaax. Mboƥ ne fo waajuur ke kaa yoonaa a mbaɗooxaa a Roog too a njangaa ne o nan o felu le a waagna o jiriiñ a den.Jangi Mise 4:1-4.