1. Xar refu o nan o felu le hatna na Roog?

Roog a buga wiin we fop a njeg jam no ñoow den took lanq ke. A saka lanq ke fo ke refna teen fop yaam kaa fex wiin we. Ndiiki xan a fi boo wiin waa ndefna kam adna fee fop a njeg o ñoow olaa moƴna faax. Xan a watin meen ke na ɓisiidaa naqad ke fop.Jangi Yeremi 29:11.

Maat leng kam adna fee waagee watin meen coxod, a cir ake mbaat fa nqon. Ndaa koy a jega yegil mbelu. Ndiiki Roog a watin meen maat ke no wiin we, a ɓisiid meen Maat um. We na ñoowkaa no Maat um xan da njeg jam fo wod fo ɓaal.Jangi Esayi 25:8; 33:24; Dañel 2:44.

2. Xar taxu o nan o felu le a war o ñofandoox?

Naqad xan a wat meen yaa Yexowa watinna meen wiin bonu we. (Sofoni 2:3) A mban keene a jegkaa? Fa Lay Roog a yegnit’a jamaane faa andoona yee xan a diidland wiin we. Ke na xewaa kam adna fee fop kaa laltaa yee ndiiki Roog a watin meen naqad ke.Jangi 2 Timote 3:1-5.

3. Xar i mbaru mbi?

I mbara and a Roog no njangaa Biibal fee refna fa Lay um. Biibal fee kaa nand nen o leetar olaa hatna no faap. Kaa lalaa in ne i mbaagna njegit o ɗaay xaye too njegin boo kili na jamaane fee na garaa. A waaga jeg wiin waa mbugeerna nu njang Biibal fee. Ndaa ba o leng a tax i nqaƴ ke i mbiaa ndax i njeg o ñoow o faax o feet.Jangi Xa Peƭit axe 29:25; Mbeeñil ne 14:6, 7.