1. Ndax diine ke fop a mbaaxa?

Kam diine ke fop a jega wiin waa njegna a qeeñ a letu. O nan o felu le ten refu yee Roog a yega den. Tig ponu mayu a mbi’e a ƥeerandel no diine ke. (2 Korint 4:3, 4; 11:13-15) Ne i nga’tuuna no xibaar ke, a jega diine kaa na mbi’aa ke na xoyel terrorisme, a mbogaa no mbarir ndeer qeet ke, no qire ke too a mbiaa tig caasaay fo xa ƥiy axe. Keene fop a ƭoma wiin we ngimna a Roog.Jangi Mace 24:3-5, 11, 12.

Diine ndigil ne kaa simataa a Roog ndaa diine paaxeer ke kaa mbiaa ke feleerna a Roog. Diine paaxeer ke kaa njangnaa kaa refeerna kam Biibal fee too ke da njangnaa no ke jofna na Roog fo we nqonna refee ndigil. Ndaa Yexowa a buga wiin we da njang ndigil ne jofna no ten.Jangi Hesekiʹel 18:4; 1 Timote 2:3-5.

2. Xar refu o nan o felu le jofna no diine ke?

Diine ke na layaa yee a mbexa a Roog too a mbug adna fee na Saytaane mbaagee nax a Roog. (Saak 4:4) Fa Lay fee Roog kaa xoytaa diine paaxeer ke “Babilon fa maak” fee. Babilon reeƭu saate faa andoona yee maaga diine paaxeer ke a eet’u ye jaɓ o maak ole a faafna. Ndiiki Roog a watin meen diine ke na naxaa too a ñagadilaa wiin we.Jangi Mbeeñil ne 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

A jega o nan o felu lakas. Yexowa weectee wiin we njegna a qeeñ a letu too da pasaaroox kam diine paaxeer ke na adna fee fop. Yexowa xe fokataa wiin weene ndax ta jangna den ndigil ne.Jangi Mise 4:2, 5.

 3. Xar wiin we njegna a qeeñ a letu a mbaru mbi?

Diine ndigil ne kaa taaxaa boo wiin we a nanoor

Yexowa xe xaƴtaa yiif wiin we mbexna ndigil fo paax. Roog oxe layaa den da sutoox no ñofu no diine maamaaɓ ke. Wiin we mbexna a Roog a mbara njaɓ o supit o ñoowooƭ den ndax da mbel a Roog.Jangi Mbeeñil ne 18:4.

No hiid teemeed eetaand ne ye wiin we njegna a qeeñ a letu a nannayo Yegil mbaax ne apootar ke a mbaare’oogna, a njaɓaan fo o ɗaay. A njangayo o ñoowooƭ o xas olaa Yexowa a simitna too ta ref o ñoowooƭ olaa jegna o njiriiñ too a ɓisiidaa jam fo o ɗaay a yoon fo yaakaar. A ndefa wiin waa i mbarna o laalat yaam kaa njaɓ o nan o felu le too a adnayo a Yexowa no ñoow den.Jangi 1 Tesalonik 1:8, 9; 2:13.

Yexowa xe dalnaa no ƥasil um wiin we njaɓna o mbes a cinj diine maamaaɓ ke. Nu njaɓangaa o xoy ole Yexowa, xan nu ndef qaariit um, xan nu mbog no ƥasil fa nqas faa mbexirna too a mbaɗooxaa a Yexowa too xan nu njeg o ñoow o fagkeer.Jangi Mark 10:29, 30; 2 Korint 6:17, 18.

4. Nam Roog a ɓisiidkaa o ɗaay took lanq ke fop?

Hate fee Roog a ɓisiidkaa took diine maamaaɓ ke o nan o felu yoo. Xan a fi bo o leng toroxkatee. Diine maamaaɓ ke naxkatee muk wiin we too nqaajkateeyo a den. Wiin we fop xan da ndef leng a mbaɗoox a Roog fa leng kut fee.Jangi Mbeeñil ne 18:20, 21; 21:3, 4.