Ɗeeti ke refna kam

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

 LESOŊ 12

Nam nu mbaagu mattiid a Roog?

Nam nu mbaagu mattiid a Roog?

1. Ndax Roog kaa nan-gilooxaa a qeƭ ake fop?

Roog kaa xoyaa wiin we fop da matiidin na qeƭ. (A Kim a tedu ke 65:3) Ndaa nan-gilooxkee mbaat jaɓkee a qeƭ ake fop. No misaal o kor oxaa na toroxandaa o teem a qeƭ ake ten a mbaaga yaqoox. (1 Piyeer 3:7) Neene itam, ye Ii-isra’el we a ngen’ina no mbiaa paaxeer, Roog a fañ’a nan-giloox a qeƭ ake den. Ke woorna ten refu yee a qeƭ njer maak oo. Roog xan a jaɓ a qeƭ no kiin oxaa fi’na bakaad fa magnu too a ricooxin.Jangi Esayi 1:15; 55:7.

2. Nam i mbaru nqeɗtaa?

A qeƭ a foga no ne i mbaɗooxtaa a Yexowa, keene taxu ten soom i mbaru nqeɗaa. (Mace 4:10; 6:9) Ndegam i motee, i mbara ɓeerand a qeƭ in no gon Yeesu yaam kaa xon ndax pakaad in. (Saŋ 14:6) Yexowa bugee i ndupataa a qeƭ ake in. Ke ta bugna ten refu yee ke i nqeɗaa a hat no xeeñ in.Jangi Mace 6:7; Filip 4:6, 7.

O Saasak oxe a waaga nan-giloox a qeƭ ake i mbiaa kam yiif in. (1 Samiʹel 1:12, 13) A buga i nqeɗaa mbeet-oo-mbeet, nqes fo kirand, a waaga ref yaa i ñaamaa fo yaa i njegna cafe cafe.Jangi A Kim a tedu ke 55:23; Mace 15:36.

3. Xar taxu kerceen ke a mbokatooraa?

Matiid a Roog yooɓee yaam in we ñoowaa fo wiin waa ngimeerna a Roog too a nqaadnooxaa ndegit ne Roog jofna no jam took lanq ke. (2 Timote 3:1, 4; 2 Piyeer 3:3, 13) Keene taxu i soxla o mbokatooraa fo fog we in no ngim onqe too a soxla’ayo a in itam.Jangi Hebre 10:24, 25.

 Mbokatooraa fo wiin waa mbexna a Roog kaa dimle’aa in i moƴ o matiid a Roog. Xa qetand axe no Seede Yexowa ke kaa taxaa boo i saƭkand o ngim in kam o fog ole.Jangi Rom 1:11, 12.

4. Nam nu mbaagu mattiid a Roog?

Nu mbaaga matiid a Yexowa bo nu nqalaataa no ke nu njangaa na fa Lay um. Nqalaatyo no ke nu mbaagna njang no ke Roog a fiaa, nqalaatyo na xa as axe ten fo no ke ta regitna. A qeƭ fo a qalaat a mbaaga ndimle a in i and a paax ee o mbeq onqe Roog fo sago fee ten a njega solo.Jangi Yosuwe 1:8; A Kim a tedu ke 1:1-3.

Nu mbaaga mat a Roog a soƥangaa yee nu ngoolooxaan too nu ngima no ten. O ngim kaa nand nen ndaxar naa na ñoowaa. Kaa i mbarin o ñoowandaa no ƭeetaqinaa fer le no ke i ngimna.Jangi Mace 4:4; Hebre 11:1, 6.

5. Nam mat a Roog a jiriiñitkaa a nuun?

Yexowa kaa topatooxaa we mbexuuna. A waaga saytoox a den no kuu waagna yaq o ngim den fo yaakaar den no ñoow o fagkeer ole. (A Kim a tedu ke 91:1, 2, 7-10) Kaa maƭooxaa in no kaa waagna yaq o wod in fo o ɗaay in. Yexowa kaa jangnaa in ne i mbaagna mbi boo o ñoowoƭ in a moƴ o faax.Jangi A Kim a tedu ke 73:27, 28; Saak 4:4, 8.