Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

O nan o felu le hatna na Roog!

 LESOŊ 7

Xar refu maat ne Roog?

Xar refu maat ne Roog?

1. Xar refu maat ne Roog?

Xar taxu boo Yeesu a ref o maad oxe moƴna faax?MARK 1:40-42.

Maat ne Roog, gofornoma faa refna took asamaan oo. Xan a watin meen maat ke no wiin we fop too a fi boo ke Roog a bugna a jeg took lanq ke fo took asamaan. Yegil ne jofna no maat ne Roog a fela lool. Ndiiki maat ne Roog a fi boo wiin we a njeg ke da soxla’na fop. Xan a fi boo we na ngenkaa took lanq ke fop a ndef leng.Jangi Dañel 2:44; Mace 6:9, 10; 24:14.

Maat kaa jegaa o maad. Yexowa a jila o Ƥeem Yeesu Kiristaa ndax ta ref o maad oxe no Maat um.Jangi Mbeeñil ne 11:15.

2. Xar taxu i mbaag o lay ee Yeesu refu o maad oxe moƴna faax?

O Ƥiy onqe Roog refu o maad oxe moƴna faax yaam ke jofna soom a fiaa. (Saŋ 1:14) A jega itam doole fa ndeyu faa waagna dimle wiin we yaam xan a ref na asamaan a maadooxaa took lanq ke. Cinj a qontax um, a ŋaaya took asamaan too a moof na ñamaak Yexowa a cungaa. (Hebre 10:12, 13) Ye keene faafna Roog a ci’aan sañ-sañ ta maadooxaa.Jangi Dañel 7:13, 14.

3. An na maadooxkaa fa Yeesu?

We na nqoyeel “xeet fee no tedu we” den na maadooxkaa fa Yeesu took asamaan. (Dañel 7:27) We eetna mbog no tedu we ndeeƭu apootar ke Yeesu.  Boo ndiiki Yexowa xe jilaa goor fo rew ndax da mbog no tedu we. Nen a Yeesu, kaa nqontooxaa a ndef yiif.Jangi Saŋ 14:1-3; 1 Korint 15:42-44.

Podnum na ñoowkaa na asamaan? Yeesu a xoya a den o “njiir onqe.” (Lik 12:32) Xan da ndef wiin 144 000. Xan da maadoox fa Yeesu took lanq ke.Jangi Mbeeñil ne 14:1.

4. Xar xew’u ye Yeesu a ferna o maadooxaa?

Maat ne Roog a fera maadooxaa no hiid 1914. * Ke Yeesu eet’ina fi ye ta refna o maad ten refu ɗeɓiit a Saytaane fo cini ke took lanq ke. Keene tax’a boo Saytaane a fuux boo a ɓisiid coono took lanq ke. (Mbeeñil ne 12:7-10, 12) Yaaga boo ndiiki naqad ke no wiin we xe moƴaa may. Qire ke, qeex ke, a cir ake fo yo’nax lanq a mbogayo no o “anddiloor” ole Yeesu cooxit’ina too ta laltaa yee ndiiki maat ne Roog a jang fop no ɓay um.Jangi Lik 21:7, 10, 11, 31.

5. Xar maat ne Roog a fiaa?

Waare fee na fi’eel kam adna fee fop a taxa boo maat ne Roog a fokat faan maak no wiin waa inoorna no qeet mayu. Milyoŋ no wiin waa neewandooxna we njaɓaa Yeesu a maadoox took den. Maat ne Roog xan a saytoox a den yaa ta yaqkaa adna fa mbonu feene. We mbugna mbog no maat ne Roog fop a mbara njang o nananaa a Yeesu too a njaɓ ta maadoox took den.Jangi Mbeeñil ne 7:9, 14, 16, 17.

No xa kiid 1 000 ke, maat ne Roog xan a fi ke Roog a bug’ina fi no mberaand naa yaam wiin we. Lanq ke fop xan a ndefat arjana. Xan Yeesu a falak o ɓoxot a Faap um Maat ne. (1 Korint 15:24-26) Ndax andaa o kiin oxaa waagoona lay no kaa jofna no maat ne Roog?Jangi A Kim a tedu ke 37:10, 11, 29.

 

^ xiise 6 Nu mbugangaa moƴ o and ne yegnit ke ndefna kam Biibal fee a laynayo na 1914, ƭeetyo no paas 215 boo no paas 218 no safe le ne’eena Qu’enseigne réellement la Bible ?