Ɗeeti ke refna kam

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

 LESOŊ 4

An refu Yeesu Kiristaa?

An refu Yeesu Kiristaa?

1. Nam o ñoow ole Yeesu a eet’tu?

Ciko kum Yeesu jeg’u boo ta tax ta yooɓ o matiidel?MACE 11:29; MARK 10:13-16.

Yeesu soom refu o kiin oxaa mosna o ñoow took asamaan nen malaaka yaaga garafulee took lanq ke. (Saŋ 8:23) Ten refu oxe Roog a eetna sak too no ten lakas ke sakeena fop a reefande. Yeesu soom refu oxe Yexowa sakna too reefee no leng, keene taxu a jaadooxa ta xoyeel o “ƥeem o leng kut.” (Saŋ 1:14) Yeesu kaa reeƭu oxe na layanaa a Roog, keene taxu ta xoyeel “Fa Lay fee.”Jangi Xa Peƭit axe 8:22, 23, 30; Kolos 1:15, 16.

2. Xar taxu Yeesu a gariid took lanq ke?

Roog a luliida a Yeesu na asamaan took lanq ke a ɓeerandin no fud no toog o yaawuur o ne’e Mari. Keene taxu koy Yeesu jeg’ee faap took lanq ke. (Lik 1:30-35) Yeesu a gar’a took lanq ke (1) ndax ta waare ndigil ne jofna na Roog, (2) ndax ta lal a in ne i mbaagna mbaɗooxit a Roog yaa i ndefna na cafe cafe, (3) ndax ta ci’it o ñis um nen a “su’nit [bateer, MN].”Jangi Mace 20:28.

3. Xar taxu i soxla a bateer?

A bateer refu ndabid naa na taxaa boo o kiin a muclel na fa nqon. (A Sutax ale 21:29, 30) Ye Roog a sakna o kiin, bug’ee ta xon mbaat ta nogoy. Nam i andtu keene? Roog a laya o koor o eetaand oxe Aadama yee a fi’angaa ke Biibal fee a xoytaa “bakaad”, xan a xon. Aadama a fi’angee bakaad xonkoogee. (Mberaand naa 2:16, 17; 5:5) Ne Biibal fee a laytuuna, na pexey Aadama fa nqon a “roktiidu” kam adna fee. Neene koy Aadama a ɓisiida bakaad  fo fa nqon took daan um we. I soxla’a a bateer ndax i muclel na fa nqon fee i lamna na Aadama.Jangi Rom 5:12; 6:23.

An waru rafid a bateer ale ndax i muclel na fa nqon? Bo o kiin a xonna bakaad um soom a waagu rafid. O paabakaad o leng waagee rafid bakaad no kend um.Jangi A Kim a tedu ke 49:8-10.

4. Xar taxu boo Yeesu a xon?

Yeesu nandee fa in, o ten kaa mot sik. Keene taxu boo soxla’ee ta xonaa ndax bakaad ke ten yaam mosee fi bakaad. Ndaa a xona ndax ta rafid pakaad ke no lakas we. Roog a lala in ee a fexa in lool ye ta luliidna o ƥeem o ngoor ndax ta xon yaam in. Yeesu a lalta itam ee a fexa in ye ta jaɓna o nanan a Faap um soo a cooxit o ñis um yaam pakaad ke in.Jangi Saŋ 3:16; Rom 5:18, 19.

5. Xar Yeesu a fiaa xaye?

Ye Yeesu a refna took lanq ke, a wodandooga we njirna, a xontoornooraa we nqon’ina too a dimle’aa we ndef’ina no cafe cafe. Keene kaa laltaa ke ta fi’ankaa we na nan-gilooxaa a Roog. (Mace 15:30, 31; Saŋ 5:28) Cinj ye Yeesu a xonna, Roog a nomtiidaan no ñoow ole nen yiif. (1 Piyeer 3:18) Soo Yeesu a cunga na ñamaak Roog boo ye Roog a cooxuuna sañ-sañ ta ref o maad ndax ta maadoox took lanq ke. (Hebre 10:12, 13) Xaye Yeesu xe maadooxaa took asamaan too daalbe we ten owe mbaare’aa yegil neene kam adna fee fop.Jangi Dañel 7:13, 14; Mace 24:14.

Ndiiki xan Yeesu a jiriiñoor sañ-sañ um ndax a watin meen naqad fo we na ataa naqad. Wiin we fop we njegna o ngim na Yeesu too a nananin na ñoowkaa kam arjana took lanq ke.Jangi A Kim a tedu ke 37:9-11.