Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

O nan o felu le hatna na Roog!

 LESOŊ 2

An refu Roog?

An refu Roog?

1. Xar taxu i mbar o mbaɗoox a Roog?

Roog fa ndigil fee saku fop. Jegee mberaand fo paagandoong. (A Kim a tedu ke 90:2) O nan o felu le refna kam Biibal fee no ten a hatu. (1 Timote 1:11) Ten soom i mbaru o mbaɗoox yaam ten saku in.Jangi Mbeeñil ne 4:11.

2. Nam Roog a nandu?

O leng no wiin we mosee ga a Roog yaam Yiif oo, maanaam o ñoow um nandee fo o ñoow in fo fop ke na ñoowaa took lanq ke. (Saŋ 1:18; 4:24) Ndaa koy i mbaaga and ciko ke ten no ƭeetaa ke ta sakna. I ƭeetangaa no ñaamel mayu ke njegna too a mbel xan i nga ee ke ta sakna fop kaa tektaa yee a fexa in a paax too a jega sago. Ne asamaan fee a yaajitna kaa laltaa yee a jega doole.Jangi Rom 1:20.

I mbaaga itam moƴ o and ciko ke Roog yaa i njangaa Biibal fee. No misaal kaa layaa in ke Roog a bugna fo ke ta bugeerna, ne ta fi’taa fo wiin we fo ne ta ñaaƴnitaa bo tig a xewna.Jangi A Kim a tedu ke 103:7-10.

3. Ndax Roog a jega gon?

Yeesu a laya yee: “Faap in fee na asamaan, yaasam gon of a tedleel.” (Mace 6:9) A soƥangaa sax ee Roog a maya ne ta xoyteel, gon leng kut a jegu. Ndaa ne lak ke fop a laytan fogree. Na seereer “Yexowa” a layeel. Ndaa a jega wiin waa na layaa “Yahweh.”Jangi Psaume 83:18, MN.

Gon le Roog kaa softeel na Biibal a mayu fo o Yaal oxe mbaat Roog. Ndaa ye Biibal fee a bindeena, gon le Roog a reeƭa teen kaa fadna a caf 7 000. Yeesu a andnoora gon  le Roog ye ta jangnoogna wiin we kaa jofna na Roog.Jangi Saŋ 17:26.

4. Ndax Yexowa a yega in?

Nen a faap faa fexna o ƥeem, Roog xan a fi ke moƴna faax na in

Ndax naqad ke na njegaa na adna fee fop kaa laltaa yee Yexowa yegee a in? A jega wiin waa mboogna yee Roog na tegaa in naqad ndax a ɗeetlooxa in, ndaa keene refee ndigil.Jangi Saak 1:13.

Roog a ci’a in sañ-sañ ndax i ngebooxannaa a qoox in. Ndax refee kaa felna i njiriiñoor sañ-sañ fee Roog a ci’na in ndax mbaɗooxin? (Yosuwe 24:15) Ndaa a jega wiin mayu waa andoona yee ke moƴanna den ten refu fi’aa tig ponu o kend den, keene taxu boo naqad a may. Yexowa bugee njofaƭar nand neene.Jangi Mberaand naa 6:5, 6.

Yexowa a refa Roog faa yegna in. A buga o ñoow in a fel. Ndiiki ta watin meen naqad fo we na ɓisiidaa naqad. Ndaa a jega ke taxna ta xaƴ meen naqad boo ndiiki. Xan i nga’in no Lesoŋ 8.Jangi 2 Piyeer 2:9; 3:7, 13.

5. Nam i mbaagu mattiid a Roog?

Yexowa a buga i matiidin no layaa fo ten na qeɗ. A yega oxuu refna na in. (A Kim a tedu ke 65:3; 145:18) I tooñangaan a pare’a ndax a waasan a in. A anda yee in we ngoorgoorlooxaa ndax mbi ke feluuna a soƥangaa sax ee kaa i mbakaadaa leek-leek. A soƥangaa sax ee baabakaad i ndefu, yaqanee i mbaaga ndef qaariit um.Jangi A Kim a tedu ke 103:12-14; Saak 4:8.

Ndegam Yexowa saku in, o ten i mbaru moƴ o mbex lakas we. (Mark 12:30) Bo i laltaa o mbeq onqe in na Roog, no moƴaa njang kaa jofna no ten too mbi’aa ke ta bugna, xan i moƴ o mat a Roog.Jangi 1 Timote 2:4; 1 Saŋ 5:3.