Timote kaa reeƭu o ndeɓandoong o ngoor onqaa jegoogna o ɗaay no dimle’aa wiin we. A ñaaƴkooga mayu ndax ta dimle wiin lakas we. Kaaga taxu ta jeg o ñoow o fel’u. Ndax bugaa and ke layeena no ñoow um?⁠—

Ya Timote fo maam um a njangnaan kaa jofna na Yexowa

Timote oxe yarooxa no saate faa ne’eena Listeer. Ye ta refna o njaaƈ, maam um Loyiis fo ya um, Eniis, a ndalfooxa o njangnin kaa jofna na Yexowa. Ye Timote maakaa, a bug a dimle wiin lakas da njang kaa jofna na Yexowa.

Ye Timote refna o ndeɓadoong o ngoor, Pool a layaan da yoon den ƭik a ñaaƴik ndax da mbaare’ik o mbiñ o lakas.  Timote a jaɓa. A pare’a ndax ta ret a dimle wiin lakas we.

Timote a ñaaƴka fa Pool no teeru faa ne’eena Tesalonik no caate kaa Makedoni. Ndax da mbadik maaga a mbar a ñaaƴ koƭu a sog o ndok a kaal. Ye da mbadna koy, a ndimle a wiin mayu da njang kaa jofna na Yexowa. Ndaa a jega wiin waa mbuuxan’ina den too a mbug’u o mbi a den kaa ƭomna. Soo koy Pool fa Timote a inoox maaga too a ndet a mbaare’ik o mbiñ o lakas.

Timote a jeg’a o ñoow o fel’u

A qool a neewu ye keene faafna, Pool a laya a Timote ta nomtoox Tesalonik ndax ta and nam fog we no ngim onqe a mbi’u. Njambaar deg a laamit u ndax o kiin a waago nomtoox no teeru fa mbonu feene! Ndaa Timote a ret a yaam kaa jeg’u o nqalaat no fog we no ngim onqe no saate faa Tesalonik. A nomtooxa maa Pool fo o nan o felu. Fog we no ngim onqe ndefna Tesalonik owe na jam fa mayu!

Timote a jal’a fa Pool xa kiid xa mayu. Pool a bind’a yee Timote kaa ref oxe ta moƴna o waago lul ndax ta dimle mbokatax ne no gimu we. Timote a fex a Yexowa too a bug a wiin we.

Ndax bugaa wiin we too bugaa dimle a den da njang kaa jofna na Yexowa?⁠— O fi’angaan, xano jeg o ñoow o felu, ne na Timote!

JANGI NO BIIBAL OF

  • 2 Timote 1:5; 3:​15

  • A pi Ake 16:​1-5; 17:​1-​10

  • 1 Tesalonik 3:​2-7

  • Filip 2:​19-​22