Ɗeeti ke refna kam

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

 LESOŊ 5

Sami’el a Gen a no Fiaa Ke Jofna

Sami’el a Gen a no Fiaa Ke Jofna

Ye ta refaa o ndeɓandoong o neewu, Sami’el a ñoowooga too a jalooga no mbind Roog naa me wiin we a mbaɗooxoogna a Yexowa. Ndax andaa ne Sami’el a fi’na boo a ref no mbind Roog naa? Fat i eet o njang kaa jofna na Xaan o tew oxe rimna Sami’el.

A miñ a too Xaan waag ee jeg o ƥiy too a soƥa sax koy ee a bug a o jeg o leng. Soo ta xeɗ a Yexowa a nqeɗ a ƭomu ndax ta dimle in ta waago jeg o ƥiy. Xaan a reg a Yexowa yee boo ta jegna o ƥiy xan ta ɓisin ta ñoowik too a jalik no mbind Roog naa. Yexowa a jaɓa a qeƭ um soo Xaan a dalfo jeg o ƥiy o ngoor. Ta nee’in Sami’el. Ne ta regtit’uuna, ye Sami’el a jegna xa kiid xa tadaq mbaat xa naxaq, Xaan a ɓisaan no mbind Roog naa ndax ta jalan o Yaal oxe.

Eeli reeƭu o saasadax o maak oxe no mbind Roog naa. Xa ƥiy um xa ƭaq xa koor itam maaga a njaloogu. Boo weecitee mbind Roog naa maaga Roog a faɗoortooge, too wiin we tig paax rek a mbar’u o mbi’aa maaga. Ndaa koy xa ƥiy axe Eeli mat tig ponu a mbi’oogu maaga. Sami’el a and a ke da mbi’oogna. Ndax Sami’el a fi’ooga tig ponu ne xa ƥiy xa koor axe na Eeli a mbi’oogna?⁠— Ha’aa, kaa gen’u no fi’aa ke jofna, ne we ndimuuna a jangin’uuna o ten ta fi’aa.

Xar foogo ee o ten Eeli a war’u fi xa ƥeem xa ƭaq axe?⁠— Kaa war’u o xawnoor a den. War a tee o ci’a den da ndakoox o njalaa no mbind Roog naa. Ndaa Eeli fi’ee kaaga, keene tax’u boo Yexowa a fuuxanin a fuuxan xa ƥeem xa ƭaq axe. Yexowa a layee xan ta xawnoor a den.

Sami’el a daawin a Eeli ke Yexowa a lay’uuna

Ta jeg meen o yeng o leng ye Sami’el a ɗaanaa, ta dalfo nan o ñuuxur olaa naa xoyan: ‘Sami’el!’ Ta ƴuf a ret maa Eeli, ndaa Eeli a layin ee: ‘Xoyiroong de.’ A fi’aan boo a caf a ƭak. No jaf dadkandeer le, Eeli a lay a Sami’el ee a dakooxangaa o nan o ñuuxur ole, fat a doonin ee: ‘Yexowa, o Yaal oxe layi mexey nan-gilooxang.’ Keene Sami’el a fi’u. Soo Yexowa a lay a Sami’el ee: ‘Xam fadin a  qaw ale mi took Eeli fo mbind um fop yaam tooñ um.’ Ndax foogaa yee a yooɓ a na Sami’el ta daawan fa lay feene a Eeli?⁠— Ha’aa, Yooɓ ee. Feek sax Sami’el a diid a, keene yaqane ta fi ke Yexowa a sim’uuna. Ke Yexowa a lay’ina a jegta ne ta layiit’uuna. Xa ƥiy xa koor xa ƭaq axe na Eeli a mbare, Eeli itam a xona.

Sami’el a refa oxaa jarna o laalel. Kaa fi’oogu ke jofna a soƥangaa sax ee lakas we kaa mbi’oogu tig ponu. Wo koy? Ndax xan o nand ne na Sami’el too gen no fi’aa ke jofna? O fi’agaan xan o fi ke felna a Yexowa fo we ndimoonga.

JANGI NO BIIBAL OF

  • 1 Sami’el 2:​22-​26; 3:​1-​21