Fat i njang ke jofna no ndeɓadoong o ngoor onqaa mucilna tokoor um. Apootar Pool reeƭu tokoor um. I andee gon le no ndeɓandoong onqeene, ndaa i anda yee a jega kaa ta fi’na fo njambaar. Ndax bugaa and ke ta fi’ina?⁠—

Pool kaa weg’el kaso Yeerusaaleem. Kaa dam’el yaam kaa waare’oogu kaa farna na Yeesu. Ta jeg wiin bonu waa mbañna Pool, ndiiki koy da yuuɓan a Pool pexey fa mbonu. Da lay ee: ‘Nqeɗyo a kelfa fee no soldaar we, ndax ta ɓisiidin mbaambir nuun fo mal maak ne. Xan i ƭas na ƭat ale a fi’angaan koy i mbarin boo ta helko fo fadiidaa!’

O ndokoor onqe Pool a laya a Pool fo kelfa fee no soldaar we kaa farna no pexey fa mbonu fee yuuƥ’eena

O ndokoor Pool a nana yuuƥ naa. Xar a war’u fi? A ƴufa no kaso faa, a yegnin a Pool. Ndak-fo-ndak, Pool a layaan ta ret a layiin kelfa fee no soldaar we ke farna no yuuɓ mbonu neene. Ndax foogaa ee a yooɓ’a no ndokoor onqe Pool ta ret a lay fo kelfa fee no soldaar we?⁠— Ha’aa, yaam kelkfa fee no soldaar we o kiin o maak a reeƭu. Ndaa o ndokoor onqe Pool jambaar a reeƭu too a laya fo kelfa fee no soldaar we.

Kelfa fee no soldaar we a anda a paax ke ta warna fi. A janga kaa fadna soldaar 500 ndax da saytoox a Pool! Kelfa fee no soldaar we a lay a den da ƥis a Pool no saate faa Kesare no yaar olaa. Ndax Pool a muc a?​— Iyo, wiin soxodu we mbaag’iran o song! Yuuɓ den mbonu ne ñaaƴ’ee.

Xar waago jang no ke wetandoo-​xeena meeke?⁠— Wo itam waagaa ref jambaar nand fo o ndokoor onqe Pool. Kaa in mbar o ndef waa njambaarna boo i layaa fo lakas we kaa farna na Yexowa. Ndax xan o yoonit njambaar too gen no layaa kaa farna na Yexowa?⁠— O fi’angaan, xan a jeg wiin waa waagoona mucil.

JANGI NO BIIBAL OF

  • A pi Ake 23:​12-​24

  • Mace 24:14; 28:​18-​20

  • 1 Timote 4:​16