Ɗeeti ke refna kam

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

 LESOŊ 7

Ndax mosaa yung soo koy o saɗaraa?

Ndax mosaa yung soo koy o saɗaraa?

Ɗeeti o goor o deɓ ole no foto ne. Kaa nantaa oxaa yungna soo koy ta saɗaraa, ndax nand’tiraan? Ndax mosaa o yeg nand nen keene?⁠— Oxuu refna a mosa yung soo koy a saɗaraa. Biibal fee a lay a no kaa jofna no qaariit Yexowa kaa mboog’ina yee kaa yung soo koy da saɗaraa. Eliya o leng na den a reeƭu. Fat i njang kee jofna no ten.

Isebel kaa bug’u war a Eliya

Eliya oxe gen’a Isra’el no miñukaa, yaaga Yeesu gar’afulee took lanq ke. Ahab, o maad Isra’el, faɗooxoogee Yexowa Roog tigi fee. Ahab fo o tew um, Isebel, kaa mbaɗooxoogu a Baal roog fa mbaaxeer. Soo koy Iisra’el mayu a ndalfooxa o mbaɗooxaa a Baal o den itam. Isebel o maad o tew oxe kaa soxod’u torop too a bug a war oxuu naa faɗooxaa Yexowa, Eliya a fog’a no we ta bug’ina o war! Ndax andaa ke Eliya fi’ina?⁠—

 Eliya kaa ƴuf’u! A ret koƭu kam a koƥ-a-ƥor alaa soo a ɗas no luf naa no ɓil laa. Xar foogoo yee o ten taxu ta fi kaaga?⁠— Iyo, kaa saɗaroogu. Ndaa koy Eliya war ee saɗaraa tig. Yaam xar? Yaam a and’a yee Yexowa a waagaan o dimle. Yexowa a mosa o lal a Eliya ke ta waagna fi fo doole um. Yexowa a jaɓa a qeɗ Eliya soo a ɓisiid fiɗel naa inoorna asamaan. Yaaga koy Yexowa a waaga dimle a Eliya!

Nam Yexowa a dimle’tu a Eliya?

Ye Eliya a refna kam ɓil laa, Yexowa a laamtaan ee: ‘Xar o fi’aa mene?’ Eliya doonaan ee: ‘Mi doŋ yoqatu no we naa mbaɗooxang. Mi doŋ yoqatu, too kaam sadaraa da mbaraam.’ Eliya a fooga ee we mbaɗooxoogna Yexowa fop a mbare. Ndaa Yexowa a laya a Eliya ee: ‘Ha’aa, refee ndigil. A jega wiin 7 000 lakas kaa naa mbaɗooxaam. Saƭakinooxi. Jegaam calel lakas kaa waroonga o fi’an!’ Ndax foogaa ee Eliya a ɗaay a yee ta nanna keene?⁠—

Xar waago jang no ke dalna Eliya?⁠— Wariro foogaa yee koo yung soo o saɗaraa tig. Jegaa qaariit mayu kaa mbexna Yexowa too a mbexong. Too itam Yexowa a jega doole fa mayu, too xan ta dimle’ang ñaal-oo-ñaal! Ndax jegaa o ɗaay and ee koy no ndigil, yungiro?⁠—

JANGI NO BIIBAL OF

  • 1 Maad we 19:​3-​18

  • A Kim a tedu ke 145:⁠18

  • 1 Piyeer 5:9