Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

Njanginyo xa teɓandoong nuun

 LESOŊ 6

Dawid saɗar ee

Dawid saɗar ee

Xar refu ke o fi’aa boo diidoona?⁠— Xeƈa koo retaa maa ya of mbaat maa ba of ndax ta dimleong. Ndaa a jega o lakas oxaa waagoonga o dimle itam. O ten hupu doole o lakas oxuu ta waagna o ref. Ndax andaa oxeene?⁠— Iyo, Yexowa Roog o. Fat i lay no waxambaane olaa ne’eena Dawid kam Biibal fee. A and a yee ñaal-oo-ñaal Yexowa a bug’aan o dimle, keene tax’u boo saɗar ee.

Ye ta refaa o ndeɓandoong, we ndim’uuna a njangin’aan ta fex a Yexowa. Keene a dimle a Dawid boo ƭomu a dal’angaan sax saɗaroogee. A and a yee Yexowa xaarit um o too a bug’aan o dimle. Ta jeg meen bes a soƥ Dawid a gayik paal, soo koy njogoy maak a gariid a dam mbaal um fo o don um! Ndax andaa ke Dawid a fi’ina? Kaa daaboogu njogoy ne soo a warin fo xa ƥay um! Too itam ye ursu ne a songna mbaal um, Dawid a war’aan itam! An foogo yee o ten dimle’u a Dawid?⁠— Iyo, Yexowa dimle’uun.

A jega jaf lakas laa Dawid a lalit’ina njambaar tigi. Ii-isra’el we kaa ñoxoroogu fo Fiifilista we. O leng no soldaar no Fiifilista we a reeƭa o koor o cegu-cegu doole, ponkol a reeƭu! Golyat a ne’ee. Ponkol neene kaa xaadnooxoogu soldaar Ii-isra’el we a xaadnooxaa a Yexowa itam. Golyat a dek a soldaar Ii-isra’el we da ngar a ñoxoriid fo ten. Ndaa o leng no Ii-isra’el we saɗ ee o ñoxor fo ten. Ye Dawid a yegna keene a laya a Golyat ee: ‘Xam maafong! Yexowa xan a dimle’aam too xan um maafong!’ Ndax ga’aa ee Dawid a lalta njambaar?⁠— Iyo, njambaar tigi. Ndax bugaa and ke tegooxna teen?

Dawid a xota o suusaand ole ten fo a kac a ƥetak a ƥodaxu, soo a sutoox a ñoxorik fo ponkol ne. Yee Golyat a ga’na yee Dawid o njaaƈ oo, ta dalfo xeefin. Ndaa Dawid a layaan ee: ‘Kaa o xetiidaa fa mi, saq laƥ fo a sakoor fo a salma, mi o mat kaam xetiidaa fa wo no gon le no Yaal oxe [Yexowa]!’ Neene koy ta xot gac soo a suusaandin, a ƴuf a xetik fa Golyat, soo a roomin gac le. Gac le a daɗ kam a tagid  ale na Golyat! Ponkol ne a yenit ƭaasin, a dalfo xon! Fiifilista we a njaaxiɗ lool soo a ndalfooxa o ƈuf. Nam o waxambaane o fod ne Dawid a waag’tu o maafit ponkol mbodu neene?⁠— Yexowa dimle’uun, too Yexowa hupu doole fuuf ponkol neene!

Dawid saɗar ee yaam a and a ee Yexowa a bugaan o dimle

Xar waago jang no ke wetandoo-​xeena na Dawid?⁠— Yexowa hupu doole o lakas oxuu ta waagna o ref. Too xaarit of oo. Keene taxu koy o retangaa boo yaaco saɗar, ba weecit ee Yexowa a waagang o dimle boo o ref jambaar!

JANGI NO BIIBAL OF

  • A kim a tedu ke 56:​3, 4

  • 1 Sami’el 17:​20-​54