Xan o fex o Yaal oxe Roog of no xeeñ of fop, no laaw of fop fo na doole of fop. Kebil ke um cooxang xaye fat a ngen no xeeñ of. Fat o jangin a den xa ƥeef, jeepeetaa a den, yaa refoona kam mbind of mbaat a koƥ, yaa wondooxoona mbaat o jalaa.A CANGATIN ALE 6:​5-7.