“Fat nu mbaɗoox oxe sakna asamaan fee fo lanq ke.”​—Mbeeñil ne 14:⁠7

Ke jangoona kam safe leeke kaa lalit ee Biibal fee a jega xa as xa mayu xaa mbaagoonga ndimle wo fo ƥasil of. Yexowa a buga o ɗaay. Keeke Yexowa a regtu: “Eetyo mbaaƭ Maat ne Roog fo ke ta bugna, too keene fop, xan nu ndoonanel o ten.” (Mace 6:​33) A buga xaariitoor fa wo a paax. Fexeyi boo gen no xaariitooraa fo ten. Keene refu ke moƴna jeg solo no ñoow no kiin. ​—Mace 22:​37, 38.

 1 SAƬKANI A NDEER OF FA YEXOWA

KE BIIBAL FEE LAYNA: Roog a laya yee: “Xam ref faap nuun, soo nu ndef xa ƥees, goor fo rew. Keene o mat o Yaal oxe jegna katil a layu.” (2 Korint 6:​18) Roog a buga o xaariitoor fo ten a paax. O Xeɗan a refa leng no ke waagoona fi’aa. Fogaa no we Yexowa layna yee: “Naangyo o nqeɗaa ñaal fo o yeng.” (1 Tesalonik 5:​17) A yakamtea o layin ke refna kam xeeñ of. (Filip 4:⁠6) Bo o xeɗaa a Roog yoon fo ƥasil of, xan da nga ee gimaa yee Roog a jega tigi.

Ke tegooxna teen, ten refu yee bo o xeɗaa a Roog naangi nan-gilooxan. Waagaa fi keene yaa o jangaa Biibal fee fo a safe ke na tektaa Biibal fee. (A Kim a tedu ke 1:​1, 2) Xalaati a paax no ke o jangaa. (A Kim a tedu ke 77:​11, 12) Nan-giloox a Roog a tekta itam o fokatooraa fo Kercen ke.​—A Kim a tedu ke 122:​1-4.

Waareaa ke jofna na Yexowa a waaga saƭkan nqaariitoor of fo ten. O moƴangaan o fi’aa, xan o moƴ o ref xaariit um.​—Mace 28:​19, 20.

KE WAAGOONA FI:

  • Xoti o daaw of ndax o waag o jang Biibal fee too xeɗaa a Roog ñaal nuu refna

  • Fat ke jofna no ngim onqe a ref ke moƴna jeg solo na nuun soo lakas ke a sogo tegoox

2 SAWARI YOON FO ƤASIL OF NU MBAƊOOXAA YEXOWA

KE BIIBAL FEE LAYNA: “Matiidyo me Roog, too xan a matiid a nuun.” (Saak 4:⁠8) Waraa fi porogaraam faa nu mbaɗooxaa a Roog kam ƥasil ne. (Mberaan naa 18:19) Keene soom deyee. Waraa xaƴit yiif a Roog no ñoow of ñaal-oo-ñaal. Saƭkani ndeer ƥasil of fa Yexowa no layaa den kaa jofna na Roog “yaa refoona kam mbind of mbaat a koƥ, yaa wondooxoona mbaat o jalaa.” (A Cangatin ale 6:​6, 7) Laalati a Yosuwe fee lay’ina yee: “Ndaa mi fo ƥasil es o mat, o Yaal oxe i mbaɗooxkaa.”​—Yosuwe 24:⁠15.

KE WAAGOONA FI:

  • Bo o fi’aa porogaraam fee fat o xaƴit yiif ke oxuu refna no ƥasil ne a soxla’na