“Fat nu mbof . . . o paaxel fo neewandax fo o ɓuuɓ fo o muñ.”​—Kolos 3:​12

A tolax kaa ɓisiidaa ƥasil nqas. Ndigil oo waraa niw waajuur of, ndaa xe o dolniraa kaa ref oxe moƴna jeg solo no ñoow of. Keene koy yooɓkee fog nuun a njaɓin. Ndaa Biibal fee a laya nam nu mbaagu mbi boo njeg jam fo fog nuun too sakoox ƥasil nqas.

 1 NU MBARA NIW FOG NUUN

KE BIIBAL FEE LAYNA: “Niwi a faap of fa ya of.” (Efees 6:⁠2) A soƥangaa sax ee o maak refo, waraa gen no niwaa too tedlaa waajuur of. Ba weecitee xe o dolniraa a soxla’a o topatoox waajuur um. “O mbeq . . . naagee o siisaa,” neene koy ba o jaaxiiɗ no ke xe o dolniraa a topatooxaa waajuur um.​—1 Korint 13:4; Galati 5:​26.

KE WAAGOONA FI:

  • Moytooxyo fa lay fa njegee o njiriiñ nand nen “fog of ci’eraam njer fa leng” mbaat “ya of mosee bug ke um fiaa”

  • Jeemi ga’it tige ne xe o dolniraa ga’tan

 2 NJEGYO FULA

KE BIIBAL FEE LAYNA: “Ten taxu o koor a xaƴaa a faap um fa ya um, a hiɓoor fo o teem, soo da ndefat njer leng kut.” (Mberaan naa 2:​24) Nu ndokangaa na tolax sax, waajuur nuun a mbaaga nqalaataa yee boo xaye o den mbaru topatooxaa nuun, too kaa mbugaa o njeg o ñuuxur na tolax nuun.

Nuun ƭik we na ndolniraa nu mbara ƭeet me waajuur ke a mbarna o nday na tolax nuun too nu lay na den fo yar fo tegin. Fat o yoon fo sago of boo layaa den ke o laykaa to faño lay fa lay fa ñexetu. (Xa Peƭit axe 15:⁠1) O neewandax, o ɓuub, fo o muñ a mbaaga tax nu nanoor a paax fo fog nuun too nu ngen no ‘ngatliraa fo o mbeq.’​—Efees 4:⁠2.

KE WAAGOONA FI:

  • A soƥangaa yee ne fog we a ndokit’na a tolax nuun feliraŋ, waxtaani na jam fo xe dolniraa

  • Mbexeyyo nanoor ne nu ƭaxitkaa cafe-cafe ke