Ɗeeti ke refna kam

Lalti ke jegna

Ɗeeti me lalteena ke refna kam

Seede Yexowa ke

Seereer

I mbaaga njeg jam kam ƥasil in

 XAAJ 8

Boo sabab a xewna

Boo sabab a xewna

“Kaa nu mbelakinooxaa teen, a refangaa sax kaa nu ndef na naqad ndiiki, yaam ne nu mbarna o ndoxondooxaa ƭeetlax pogreer mayu na pe a leng-leng.”​—1 Piyeer 1:​6

A soƥangaa sax ee wo xe fi’aa ke warna fop no ƥasil ne, yaqanee sabab a waaga jeg. (O Baawaare xe 9:11) Roog kaa dimleaa in fo o mbeq yaa sabab a xewna. O reefangaa kebil ke Roog, wo fo ƥasil of xan nu mbaago muñaa sabab ke nuu da mbaagna o ƭomit.

 1 HOOLOOXI YEXOWA

KE BIIBAL FEE LAYNA: “Ndiiseenoo kuu waagna o jaaxɗandaa a nuun, yaam ten na teeteelaa a nuun.” (1 Piyeer 5:⁠7) Ba weecitee Roog fi’kee muk o kiin tig ponu. (Saak 1:13) O matiidangaan, xan a dimleoŋ no ke moƴna. (Esayi 41:10) “Ndoxneenoo ke fidna a nuun.”—A Kim a tedu ke 62:⁠9.

Boo jangaa Biibal fee ñaal-oo-ñaal, xan a ref yaaloor of. Neene koy xan o ga nam Yexowa a ‘yaaltaŋ no coono ke.’ (2 Korint 1:​3, 4; Rom 15:⁠4) A regta yee xan a cooxaŋ “jam fee Roog hupna o and oluu refna.”​—Filip 4:⁠6, 7, 13.

KE WAAGOONA FI:

  • Xeɗi a Yexowa ta dimleoŋ ndax o waag o dal too jeg sago

  • Ƭeetaqini ke bugoona fi fop soo koy o fi ke moƴna faax

2 TOPATOOXI XOOX OF FO ƤASIL OF

KE BIIBAL FEE LAYNA: “Oxe jegna yiif kaa waaƭaa o and, nof no ƈiƴ oxe a saakan.” (Xa Peƭit axe 18:15) Fexeyi and ke taxna keene fop a jegaa. Ƭeeti ke oxuu refna no ƥasil ne a soxla’na. Waxtaani fa den. Nan-gilooxi a den. ​—Xa Peƭit axe 20:⁠5.

O leng na den a xonangaa koy? Ba o sed o lalit ke o yegaa. Ba weecitee Yeesu sax “a naaga ɓusiid, a lool.” (Saŋ 11:35; O Baawaare xe 3:⁠4) A ñootnax fo o ƭaan a njega solo itam. (O Baawaare xe 4:⁠6) Keene waaga dimleoŋ o muñaa yaa sabab a xewna.

KE WAAGOONA FI:

  • Fat o mer o waxtaanaa fo ƥasil of, warino o fi’aa rek yaa sabab a xewna. Cafe-cafe ke a ngarangaa koy, xan da sawar o mbaxtaan fa wo ne ta waritna

  • Waxtaani fo lakas we mosna njeg coono nand neene

 3 JAƁI DIMLE’EL

KE BIIBAL FEE LAYNA: “No kuu ta waagna ref, xaariit naagee hodaa, o pog a ƴufgaa kam naqad ke.” (Xa Peƭit axe 17:17) Qaariit of a mbuga ndimleoŋ, ndaa a mbaaga ñak o and ke da mbarna mbi. Ba o ñak o lay a den ke soxla’oona. (Xa Peƭit axe 12:25) Waraa waaƭ itam o ndimle no ke jofna no ngim onqe no we njangna Biibal fee a paax. Kebil ke nqatna na Biibal fee a mbaaga ndimleoŋ.​—Saak 5:​14.

Xan o jeg o ndimle yaa o fokatooraa fo we njegna o ngim tigi na Roog too a ngim ke Roog a regitna fop. Xan o jeg o ndimle bo o dimle’aa lakas we soxla’na o ndimle no ngim onqe. Waare’i ke jofna na Yexowa fo ke ta regitna. Dimle’i lakas we soxla’na o ndimle, too ba o sayoox we mbexooŋa.​—Xa Peƭit axe 18:1; 1 Korint 15:⁠58.

KE WAAGOONA FI:

  • Waxtaani fo xaariit of too waaseen ta dimleoŋ

  • Layi no ndigil me ta waagoonga o dimle