Ɗeeti ke refna kam

Seede Yexowa ke

Tani a lak Seereer

O nan o felu le no Maat ne Roog xana waare'el no adna fee fop.—Mace 24:14.

Aniin ndefu Seede Yexowa ke?

In, Seede Yexowa ke, Kerceen i ndefu. Ke taxna i nqoyeel Seede Yexowa, ten refu yee, kaa i seedeaa, maanaam kaa i layaa no ke jofna na Yexowa, fee refna Roog kam Biibal fee. Kaa i layaa itam no ke jofna no Maat um. A jega kam in qeet mayu fo lak mayu, ndaa yaqanee kaa i yoon ndef leng no ke i ngim na. Ke moƴna jeg solo na in ten refu, niw a Yexowa, Roog fee sakna fop. Kaa i mbiaa ke i mbaagna ndax laalat a Yeesu Kiristaa, keene taxa boo i njeg o ɗaay nqoyeel Kerceen. Oxuu refna na in kaa xotaa o daaw um ndax ta waago dimle wiin lakas we da njang Biibal fee fo ke jofna no Maat ne Roog.

Ɗeeti a palaas aleeke ndax o ɓaat o and of no ke jofna na in fo ke jofna no ngim in.

 

Laamti a cang Biibal

Waaga jang Biibal fee no waxtu ne buganoona fo me moƴanoonga.

Widewo ke no Seede Yexowa ke

Widewo ke ndefna na internet a mbaaga saɗkand o ngim in na Roog.

Xa qetand axe no mbokatoor ne no Seede Yexowa ke

Ɗeeti me i nqettaa fo ne i mbaɗooxtaa a Roog.

A safe ke fo lakas ke sutooxna

Ɗeeti ke soogna sutoox fo a safe ke fo lakas ke.

Widewo ke no lak ke no muum we

Fuudi widewo ke no lak no muum we ndax o waago jang Biibal fee.