Ɗeeti ke refna kam

Nam ga’to adna in fee o feet?

Waaƭ tig ƭik ke taxna o waago gim ke Biibal fee a layna no ke jofna no adna fee o feet na moƴkaa fel.

ƁAATI O AND OF

See recently added videos, music, articles, and news.

Ɗeeti tig qas ke

Xa qetand axe no mbokatoor ne no Seede Yexowa ke

Ɗeeti me i nqettaa fo ne i mbaɗooxtaa a Roog.

Laamti a cang Biibal

Waaga jang Biibal fee no waxtu ne buganoona fo me moƴanoonga.

Aniin ndefu Seede Yexowa ke?

In, Seede Yexowa ke, Kerceen i ndefu. Ke taxna i nqoyeel Seede Yexowa, ten refu yee, kaa i seedeaa, maanaam kaa i layaa no ke jofna na Yexowa, fee refna Roog kam Biibal fee. Kaa i layaa itam no ke jofna no Maat um. A jega kam in qeet mayu fo lak mayu, ndaa yaqanee kaa i yoon ndef leng no ke i ngim na. Ke moƴna jeg solo na in ten refu, niw a Yexowa, Roog fee sakna fop. Kaa i mbiaa ke i mbaagna ndax laalat a Yeesu Kiristaa, keene taxa boo i njeg o ɗaay nqoyeel Kerceen. Oxuu refna na in kaa xotaa o daaw um ndax ta waago dimle wiin lakas we da njang Biibal fee fo ke jofna no Maat ne Roog.

Ɗeeti a palaas aleeke ndax o ɓaat o and of no ke jofna na in fo ke jofna no ngim in.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.