Go na content

Go na a tra menu

Yehovah Kotoigi

Sranantongo

Alayari kongres fu wi

Alayari kongres fu wi

Disi na wan pisi fu a felem Yehovah Kotoigi—Den orga fu preiki a bun nyunsu, di Yehovah Kotoigi tyari kon na doro.

Kon sabi moro

SUMA E DU A WANI FU YEHOVAH NA INI A TEN DISI?

Fu san ede Yehovah Kotoigi e go na den bigi konmakandra?

Ibri yari wi e hori 3 bigi konmakandra. Fa yu kan kisi wini fu den konmakandra disi?

SUMA E DU A WANI FU YEHOVAH NA INI A TEN DISI?

Suma na Yehovah Kotoigi?

Omeni Yehovah Kotoigi yu sabi? Yu sabi trutru fa wi de?