Go na content

Go na table of contents

Mi e prisiri fu de makandra nanga den yonguwan fu a gemeente

 BIJBEL E KENKI SMA LIBI

Mi ben lobi honkbal moro ala tra sani!

Mi ben lobi honkbal moro ala tra sani!
  • A GEBORE NA INI: 1928

  • KONDRE: KOSTA RIKA

  • A BEN E LIBI SOSO GI SPORT ÈN A BEN LOBI DÒBEL

A LIBI FU MI FOSI

Mi gro kon bigi na ini Puerto Limón, wan foto na a owstusei sesyoro fu Kosta Rika. Mi papa nanga mama ben abi aiti pikin. Mi na a di fu seibi. Mi papa dede di mi ben abi aiti yari. Dati meki mi mama ben abi fu kweki wi en wawan.

Sensi mi ben yongu, mi ben lobi prei honkbal. Di mi ben kon moro bigi, mi go prei gi wan team. Di mi ben abi sowan 20 yari, wan man di ben e suku sma fu prei gi wan team na ini Nikaragwa aksi mi efu mi wani prei gi den. A taki dati den ben o pai mi. Ma na a ten dati, mi mama ben e siki èn na mi ben e luku en. Dati meki mi no ben wani go tan na Nikaragwa. Ne mi taigi a man taki mi no o man prei gi den. Bakaten wan tra man aksi mi efu mi ben wani prei gi a honkbal team fu Kosta Rika. Den ben teki den moro bun man fu den difrenti team fu prei gi a team fu a kondre. A leisi disi, mi taigi en taki mi o prei gi den. Mi ben e prei gi a kondre fu 1949 te go miti 1952. Mi prei wan tu leisi na ini Cuba, Meksikow nanga Nikaragwa. Mi ben de honkman ini a plèi èn mi ben e prei bun. Mi prei 17 wedstrijd baka makandra, sondro fu meki wan fout. Mi ben lobi te den sma ben e bari mi nen!

Ma na a tra sei, mi ben e libi wan hurulibi. Aladi mi ben abi mi vriendin, toku mi ben e hori nanga tra frow. Mi ben e dringi furu sopi tu. Wan leisi mi ben drungu so te, taki mi no ben sabi notinoti. A tra mamanten di mi opo mi no ben sabi srefi fa mi doro oso. Mi ben lobi dòbel tu. Mi ben e prei domino gi moni èn mi ben e bai lòt.

Na a pisi ten di mi ben e libi so, mi mama tron wan Yehovah Kotoigi. A ben pruberi fu fruteri mi san a ben e leri, ma mi no ben e arki en fu di na soso sport ben de na mi ede. Te mi ben e oefen, mi no ben e firi srefi fu go nyan. Na soso a plèi mi ben e denki. Mi ben lobi honkbal moro ala tra sani!

Ma di mi ben abi 29 yari, mi kisi wan hebi mankeri di mi ben pruberi fu fanga wan bal. Baka di mi betre, mi no ben e prei moro gi moni. Ma mi no ben tapu nanga a sport disi.  Mi ben tron trainer fu wan honkbal team na ini a kontren pe mi ben e tan.

A FASI FA BIJBEL KENKI MI LIBI

Na ini 1957, mi kisi wan kari fu go na wan kongres fu Yehovah Kotoigi di ben e hori na ini wan stadion pe mi ben prei honkbal. Di mi ben sidon na ini a stadion, mi ben si krin taki den Kotoigi de heri tra fasi leki den sma di e go luku honkbal. Den e tyari densrefi na wan lespeki fasi èn den no e meki wan lo babari. Den sani di mi si na a kongres gi mi deki-ati fu bigin studeri Bijbel nanga den Kotoigi èn fu go na den konmakandra fu den.

Furu sani di mi leri na ini Bijbel naki mi ati. Fu eksempre, Yesus ben taki dati na ini den lasti dei den bakaman fu en ben o preiki a bun nyunsu fu Gado Kownukondre na heri grontapu (Mateyus 24:14). Mi leri tu taki tru Kresten no e du a wroko fu den fu kisi moni. Yesus ben taki: „Unu kisi sondro fu pai, sobun un musu gi sma sondro fu meki den pai.”Mateyus 10:8.

Di mi ben e studeri Bijbel, mi ben e luku efu den Yehovah Kotoigi e du san Bijbel e leri. Mi ben e warderi a muiti di den e meki fu preiki a bun nyunsu fu Gado Kownukondre na heri grontapu. Mi ben si taki den de klariklari fu yepi trawan, soleki fa Yesus taki dati Kresten musu du. Di mi leisi Markus 10:21, mi si taki Yesus e kari sma fu ’tron wan bakaman fu en’. Dati meki mi ben wani tron wan Kotoigi.

Ma a ben teki wan heri pisi ten fosi mi ben man du ala san mi leri. Fu eksempre, furu yari langa mi ben e bai lòt. Mi ben e bai a srefi nomru ibri wiki fu di mi ben bribi taki wan dei a nomru disi o meki mi wini. Ma mi leri na ini Bijbel taki Gado e krutu sma di e dini a „gado fu Koloku” èn a e krutu sma di abi bigi-ai (Yesaya 65:11; Kolosesma 3:5). Dati meki mi no ben e dòbel moro. A fosi sonde baka di mi stop bai lòt, a nomru di mi ben gwenti bai, wini! Sma ben e spotu mi fu di mi no ben bai lòt a wiki dati. Den ben dwengi mi fu bigin bai lòt baka, ma mi no du en. Noiti moro mi dòbel.

Mi ben e meki muiti fu ’tron wan nyun sma’, ma a srefi dei di mi dopu na wan kongres fu Yehovah Kotoigi, mi kisi wan tra tesi (Efeisesma 4:24). A neti dati di mi drai go na a hotel pe mi ben e sribi, a vriendin di mi ben abi fosi, ben tanapu e wakti mi na a doromofo fu mi kamra. A begi mi: „Kon noh Sammy. Kow’ go meki prisiri noh?” Ma wantewante mi piki en: „No!” Mi taigi en taki mi e libi now leki fa Bijbel e leri (1 Korentesma 6:18). Ne a bari: „San!” Baka dati a bigin spotu a fasi fa Bijbel e denki fu hurudu èn a ben wani nomonomo taki mi hori nanga en baka. Ma mi waka go na ini mi kamra èn mi sroto a doro. Sensi di mi tron wan Kotoigi na ini 1958, mi no fadon go baka na ini a fasi fa mi ben e libi fosi. Mi breiti taki mi tyari misrefi bun teleki now.

DEN WINI DI MI KISI

Den wini di mi kisi fu di mi e teki den rai fu Bijbel furu so te, taki mi kan skrifi wan buku fu den! Wan tu fu den wini, na taki now mi abi furu bun mati, mi e du wan bun sani nanga mi libi èn mi de koloku trutru.

Mi lobi honkbal ete, ma a no de a moro prenspari sani gi mi. Mi ben kisi biginen èn mi ben abi furu moni di mi ben e prei honkbal, ma den sani disi na fu wan pisi ten nomo. Na a tra sei, a matifasi di mi abi nanga Gado èn nanga den brada nanga sisa o tan fu ala ten. Bijbel e taki: „Grontapu e pasa gowe nanga den lostu fu en, ma a sma di e du a wani fu Gado o tan fu têgo” (1 Yohanes 2:17). Now mi lobi Yehovah Gado nanga a pipel fu en moro ala tra sani!