Yosua 8:1-35

8  Ne Yehovah taigi Yosua: „No frede èn no beifi.+ Teki ala den srudati, dan yu go feti nanga den sma fu Ai. Mi o meki yu wini a kownu fu Ai nanga den sma fu en èn mi o gi yu a foto nanga a heri kondre fu en.+  A srefi sani di yu ben du nanga Yerikow èn nanga a kownu fu a foto dati,+ na dati yu musu du tu nanga Ai èn nanga a kownu fu Ai. Ma unu kan teki den gudu nanga den osometi fu a foto gi unsrefi.+ Seni srudati go na bakasei fu a foto èn meki den seti luru gi den sma di e libi drape.”+  Na so Yosua nanga ala den srudati+ opo go na Ai. Ne Yosua teki dritenti dusun tranga, deki-ati man,+ dan a seni den gowe na netiyuru.  A taigi den: „Luku, go na bakasei fu a foto fu seti luru+ gi den sma di e libi drape. No go tumusi fara fu a foto. Un alamala musu de srekasreka.  Dan mi nanga ala den sma di de nanga mi, o go krosibei fu a foto. Efu den sma fu a foto kon na dorosei fu feti nanga wi, neleki fa den ben du a fosi leisi,+ dan wi o lon gowe gi den.  Wi musu meki den lon kon na wi baka, teleki den de bun fara fu a foto. Den o lon kon na wi baka, fu di den o prakseri taki wi e lon gi den, neleki fa wi ben lon gi den a fosi leisi.+  Dan un musu komoto fu a presi pe unu seti luru gi den sma èn un musu teki a foto abra. Yehovah un Gado o gi unu a foto trutru.+  Te unu teki a foto abra, dan un musu sutu faya gi en wantewante.+ Neleki fa Yehovah taki, na so un musu du. Du san mi taigi unu.”+  Baka dati Yosua seni den srudati disi gowe èn den go na a presi pe den ben o seti luru gi den sma fu a foto. Ne den seti a srudatikampu fu den na west-sei fu Ai, na mindri Betel nanga Ai. Ma a neti dati Yosua tan nanga den tra srudati. 10  A tra mamanten Yosua opo fruku+ èn a go luku fa a de nanga den srudati. Dan en nanga den owru man fu Israel hari go na fesi den srudati di ben o go feti nanga den sma fu Ai. 11  Ne en nanga ala den srudati+ di ben de nanga en hari go na Ai, teleki den doro krosibei fu a foto. Dan den seti kampu na noordsei fu Ai. Na soso wan lagipresi ben de na mindri den nanga Ai. 12  Disiten Yosua teki sowan feifi dusun srudati, dan a meki den go na west-sei fu a foto, na mindri Betel+ nanga Ai, fu seti luru+ gi den sma fu a foto. 13  Sobun, a legre seti wan bigi kampu na noordsei fu a foto+ èn wan tra kampu na west-sei fu a foto.+ A neti dati Yosua go te na mindrisei fu a lagipresi. 14  Di a kownu fu Ai si disi, dan a meki den man fu a foto sreka densrefi esi-esi èn frukufruku mamanten en nanga ala den srudati fu en hari go feti nanga den Israelsma. Na a yuru di den ben meki mofo, den hari gowe teleki den doro krosibei fu a sabana. Ma a kownu no ben sabi taki den Israelsma ben seti luru gi en na bakasei fu a foto.+ 15  Ne Yosua nanga a heri legre fu Israel du neleki den ben e lasi a feti+ èn den bigin lon go na a sei fu a sabana.+ 16  Ne a kownu kari ala den sma fu a foto fu hari go na baka a legre fu Israel. Na so den hari go na baka Yosua, teleki den ben de bun fara fu a foto.+ 17  Ala den man fu Ai nanga Betel hari go na baka den Israelsma. Nowan fu den man ben tan na baka fu luku a foto, fu di den alamala ben hari go na baka den Israelsma. 18  Now Yehovah taigi Yosua: „Langa a lansri di yu e hori na ini yu anu go na a sei fu Ai,+ bika mi o gi yu a foto.”+ Sobun, Yosua langa a lansri di a ben e hori na ini en anu go na a sei fu a foto. 19  Fa Yosua langa en anu, den srudati di ben seti luru gi den sma fu a foto, opo. Den bigin lon go na ini a foto. Ne den teki en abra,+ dan den sutu faya gi en esi-esi.+ 20  Di den fetiman fu Ai drai luku a foto, den si smoko e opo komoto na ini a foto. Ne den si taki den no ben man lowe go na nowan sei. Now den srudati fu Israel di ben e lon go na a sabana, drai fu feti nanga den man di ben e hari kon na den baka. 21  Disiten Yosua nanga a legre fu Israel si taki den tra srudati di ben e seti luru+ gi den sma fu a foto, teki a foto abra. Den si tu taki smoko e opo komoto na ini a foto. Dati meki den drai èn den bigin kiri den fetiman fu Ai. 22  Ne den tra srudati di ben teki a foto abra, komoto na ini a foto, dan den hari go na baka a legre fu Ai. Na so fasi den srudati fu Israel lontu a legre fu Ai. Ne den Israelsma kiri ala den fetiman fu Ai. Nowan fu den ben tan na libi èn nowan fu den ben man lowe.+ 23  Ma den no kiri a kownu+ fu Ai. Den tyari en go na Yosua. 24  Na so den srudati fu Israel kiri ala den sma fu Ai di ben hari kon na den baka na ini a sabana. Den kiri den alamala nanga feti-owru. Den no meki nowan fu den tan na libi. Baka dati, a heri legre fu Israel drai go baka na a foto Ai pe den kiri ala den tra sma na ini a foto nanga feti-owru. 25  A dei dati, twarfu dusun man nanga uma lasi libi. Ala den sma fu a foto Ai dede. 26  A heri pisi ten dati Yosua tanapu nanga a lansri na ini en anu di a ben langa go na a sei fu a foto.+ A no saka en anu teleki den figi ala den sma fu Ai puru krinkrin.+ 27  Baka dati den Israelsma teki den osometi nanga den gudu fu a foto gi densrefi, bika na dati Yehovah ben taigi Yosua fu du.+ 28  Ne Yosua bron a foto Ai. A broko a foto te na gron, so taki soso wan bigi ipi broko ston tan abra.+ Te na a dei fu tide a de wan brokopresi. 29  Dan Yosua anga a kownu fu Ai+ na wan postu èn a meki a dedeskin fu en anga drape teleki neti tapu.+ Di son ben o dongo, Yosua taigi sma fu puru a dedeskin fu a kownu na a postu.+ Ne den trowe a dedeskin na fesi a portu fu a foto èn den tapu a dedeskin nanga wan bigi ipi ston. Te na a dei fu tide na ipi ston disi de drape. 30  Na a ten dati Yosua bow wan altari+ na tapu Eibal-bergi.+ Na altari disi ben de gi Yehovah, a Gado fu Israel. 31  A du soleki fa Moses, a futuboi fu Yehovah, ben taigi den Israelsma fu du èn soleki fa a skrifi na ini a buku nanga den wèt+ di Gado ben gi Moses. Drape ben skrifi: „Un no musu meki wan altari fu ston di koti nanga wan isri wrokosani.”+ Na tapu na altari di Yosua bow den ben tyari bron-ofrandi nanga freide-ofrandi+ gi Yehovah. 32  Baka dati Yosua teki a wèt di Gado ben gi Moses, dan a skrifi en abra na tapu den ston.+ Na a wèt disi Moses ben skrifi na fesi den Israelsma.+ 33  Na ala tu sei fu a santa kisi den Israelsma ben e tanapu makandra nanga den owru man,+ den fesiman, nanga den krutuman fu den. Iya, ala den trakondre sma ben e tanapu drape makandra nanga den wan di gebore leki Israelsma.+ Den ben e tanapu nanga den fesi go na a sei fu den priester+ di ben de Leifisma èn di ben e tyari a santa kisi fu a frubontu fu Yehovah.+ Afu fu a pipel ben e tanapu na fesi Gerisim-bergi+ èn afu ben e tanapu na fesi Eibal-bergi+ (soleki fa Moses, a futuboi fu Yehovah, ben taigi den fu du),+ so taki Gado ben kan blesi+ a pipel. 34  Baka dati Yosua leisi ala sani di ben skrifi na ini a wèt.+ A leisi nanga wan tranga sten, so taki ala sma ben kan yere en. A taki fu den blesi+ nanga den fluku+ di den ben kan kisi, soleki fa a buku pe den wèt ben skrifi na ini, ben e sori. 35  Sobun, nanga wan tranga sten Yosua leisi ala sani di Moses ben taigi Israel fu du. Heri Israel+ ben kan yere en, iya, ala den umasma,+ ala den pikin,+ nanga ala den trakondre sma+ di ben de na den mindri yere san a taki.

Futuwortu