Yosua 14:1-15

14  Disi na den kontren na ini a kondre Kanan+ di den Israelsma kisi. Priester Eleasar nanga Yosua, a manpikin fu Nun, nanga ala den famiri-edeman fu den difrenti lo fu Israel, ben prati a kondre disi gi den Israelsma.+  Den ben iti lòt+ fu prati a kondre, soleki fa Yehovah ben taigi Moses fu du te a ben o prati a kondre gi den neigi lo èn gi na afu lo.+  Moses ben gi tu nanga afu lo wan pisi kontren kaba na a tra sei fu Yordan-liba.+ A no gi den Leifisma nowan fu den kontren di a prati gi den tra lo,+  fu di den manpikin fu Yosef ben tron tu lo:+ Manase+ nanga Efrayim.+ Den Leifisma no ben kisi wan pisi fu a kondre. Na presi fu dati den kisi wan tu foto+ pe den ben kan go tan. Den kisi den gron lontu den foto disi sosrefi. Na drape den meti fu den ben kan go nyan grasi èn den ben kan poti den tra gudu fu den drape tu.+  Den Israelsma du soleki fa Yehovah ben taigi Moses fu du. Na so den prati a kondre.  Now den bakapikin fu Yuda go na Yosua na ini Gilgal.+ Dan Kaleb,+ a manpikin fu Yefune, wan Keinas man,+ taigi Yosua: „Yusrefi sabi heri bun san Yehovah ben taki+ fu mi nanga yu na Kades-Barneya,+ di a ben taki nanga Moses, a man fu a tru Gado.+  Mi ben abi fotenti yari di Moses, a futuboi fu Yehovah, seni mi komoto na Kades-Barneya fu go luku a kondre na wan kibri fasi.+ Di mi drai kon baka, mi fruteri en finifini san mi si. Mi no kibri noti gi en.+  Den man di ben go makandra nanga mi, ben meki a pipel kon frede srefisrefi.+ Ma mi no du dati, bika mi gi yesi na Yehovah mi Gado dorodoro.+  Dati meki Moses ben sweri gi mi na a dei dati, taki: ’A kondre di yu waka na ini,+ o kon de fu yu èn fu den bakapikin fu yu. Fu ala ten a o de fu unu, fu di yu du ala san Yehovah mi Gado, taki.’+ 10  Fotenti na feifi yari pasa kaba sensi Yehovah taigi Moses a sani disi. Na a ten dati Israel ben e waka lontu na ini a sabana+ ete. Ala den yari dati Yehovah hori mi na libi+ soleki fa a ben pramisi+ èn now mi abi aititenti na feifi yari kaba. 11  Toku mi abi a srefi krakti di mi ben abi na a ten di Moses ben seni mi fu go luku a kondre.+ A srefi krakti di mi ben abi fu feti na a ten dati, na a srefi krakti dati mi abi te now ete. Mi kan hari go feti èn mi kan drai kon baka na oso.+ 12  Sobun, mi e begi yu, gi mi a bergikontren disi di Yehovah pramisi mi na a dei dati.+ Yu ben de drape tu di den taki dati den Enaksma+ e libi na ini a kontren dati èn taki den foto fu den ben abi bigi skotu.+ Ma mi sabi taki Yehovah o de nanga mi+ èn mi de seiker taki mi o man puru a kondre na den anu, soleki fa Yehovah ben pramisi.”+ 13  Ne Yosua blesi Kaleb, a manpikin fu Yefune, dan a gi en a foto Hebron leki tanpresi.+ 14  Na so Kaleb, a manpikin fu Yefune, wan Keinas man, kisi a foto Hebron, fu di a du ala san Yehovah, a Gado fu Israel, ben taki.+ Te na a dei fu tide a foto disi na fu en. 15  Fosi a ten dati, a foto Hebron ben nen Kiriat-Arba.+ (Sma ben taki dati Arba+ ben de a moro prenspari man fu den Enaksma.) Na ini a heri kondre feti no ben de moro.+

Futuwortu