Yosua 12:1-24

12  Den Israelsma ben wini den kownu fu a kondre èn den teki a heri kontren fu den kownu disi abra na a sei fu Yordan-liba pe son e opo.+ Disi ben de a heri kontren fu a lagipresi pe Arnon-liba e lon,+ te na Hermon-bergi,+ nanga a heri kontren fu Araba-lagipresi+ di de na owstusei. Wan fu den kownu disi ben de  Kownu Sihon+ fu den Amorietsma. A ben e libi na Hesbon.+ A ben e tiri a kontren di e bigin na a foto Arower.+ A foto disi ben de na a syoro fu Arnon-liba+ di e pasa na ini wan lagipresi. Kownu Sihon ben e tiri sosrefi a mindrisei pisi fu a lagipresi nanga afu fu a kontren fu Gilead, te na a sei fu a lagipresi pe Yabok-liba+ e lon. Na drape a kontren fu den Amonsma e bigin.  A ben e tiri a heri kontren fu Araba-lagipresi+ sosrefi, fu a se fu Kineret+ na owstusei te na a se di de na ini Araba-lagipresi. Dati na a Sowtu Se+ di de na owstusei krosibei fu Bet-Yesimot.+ Na zuidsei a kontren fu en ben doro na a futu fu Pisga-bergi.+  A tra kownu di den Israelsma wini, ben de Kownu Ok+ fu Basan. A ben de wan fu den lasti Rafasma.+ A ben e libi na ini Astarot+ nanga Edrei.+  A ben e tiri a heri kontren fu Hermon-bergi,+ a foto Salka, nanga a heri kontren fu Basan,+ te na a sei pe a kontren fu den Geisursma+ nanga den Makatsma+ e bigin. A ben e tiri a tra afu fu a kontren fu Gilead tu, te na a kontren fu Kownu Sihon+ fu Hesbon.+  Na Moses, a futuboi fu Yehovah, nanga den Israelsma ben wini den kownu disi.+ Baka dati Moses, a futuboi fu Yehovah, gi a lo fu Ruben+ nanga a lo fu Gad+ a kontren fu den kownu disi. A gi afu fu a lo fu Manase+ wan pisi fu a kontren disi tu.  Yosua nanga den Israelsma ben wini den kownu fu a kondre di de na west-sei fu Yordan-liba. Dati na a heri kontren fu Bâal-Gad+ di de na ini Libanon-lagipresi,+ te na Kalak-bergi+ di de na abrasei fu Seyir.+ Baka dati Yosua prati a kondre èn a gi den lo fu Israel a pisi di den ben abi reti na tapu.+  Sobun, a prati a bergikontren, a Syefela, Araba-lagipresi, a kontren na a futu fu den bergi, a gran sabana èn a kontren fu Negeb-sabana.+ Disi na den kontren pe den Hètsma, den Amorietsma,+ den Kanansma, den Feresietsma, den Hefietsma, nanga den Yeibus-sma+ ben e libi. Den kownu fu den kontren disi ben de:   A kownu fu Yerikow,+ a kownu fu Ai+ di ben de krosibei fu Betel, 10  a kownu fu Yerusalem,+ a kownu fu Hebron,+ 11  a kownu fu Yarmut,+ a kownu fu Lakis,+ 12  a kownu fu Eklon,+ a kownu fu Geiser,+ 13  a kownu fu Debir,+ a kownu fu Geider, 14  a kownu fu Horma, a kownu fu Arad, 15  a kownu fu Libna,+ a kownu fu Adulam, 16  a kownu fu Makeda,+ a kownu fu Betel,+ 17  a kownu fu Tapuwa, a kownu fu Heifer,+ 18  a kownu fu Afek, a kownu fu Lasaron, 19  a kownu fu Madon,+ a kownu fu Hasor,+ 20  a kownu fu Simron-Meron, a kownu fu Aksaf,+ 21  a kownu fu Tanak, a kownu fu Megido,+ 22  a kownu fu Keides, a kownu fu Yokneyam+ di de na Karmel, 23  a kownu fu Dor, wan foto di de na Dor-bergikontren,+ a kownu fu Goyim di de na Gilgal, 24  nanga a kownu fu Tirsa. Ala nanga ala disi ben de dritenti na wán kownu.+

Futuwortu