Yosua 11:1-23

11  Di Kownu Yabin fu Hasor yere san pasa, a seni kari Kownu Yobab fu Madon.+ Boiti dati, a seni kari a kownu fu Simron nanga a kownu fu Aksaf.+  A kari den kownu tu di ben e libi na den bergikontren na noordsei, den wan di ben e libi na ini den sabana na zuidsei fu Kineret,+ den wan fu a kontren fu Syefela+ nanga den wan na Dor-bergikontren+ na west-sei.  A kari den Kanansma+ na owstusei èn na west-sei, nanga den Amorietsma,+ den Hètsma,+ den Feresietsma,+ nanga den Yeibus-sma+ di ben e libi na den bergikontren. Boiti dati, a kari den Hefietsma+ di ben e libi na a futu fu Hermon-bergi+ na ini a kontren fu Mispa.+  Sobun, ala den kownu disi hari gowe nanga den legre fu den. Den legre ben bigi srefisrefi èn den srudati fu den ben furu leki den aisanti na sesyoro.+ Den kownu ben abi bun furu asi+ nanga fetiwagi tu.  Na so ala den kownu disi kon makandra soleki fa den ben meki mofo. Ne den alamala sreka densrefi fu go feti nanga den Israelsma.+ Den seti a srudatikampu fu den krosibei fu Merom-kriki.  Ne Yehovah taigi Yosua: „No frede den feanti fu yu,+ bika tamara na so wan ten mi o meki den Israelsma kiri den alamala. Yu o koti a bakafutu-titei fu den asi fu den+ èn yu o sutu faya gi den fetiwagi fu den.”+  Dan Yosua nanga a heri legre fu en hari go na Merom-kriki. Ma den feanti no ben sabi taki den ben de na pasi e kon. Ne Yosua nanga en legre bigin feti nanga den.  Yehovah meki den Israelsma wini den feanti fu den+ èn den kiri den alamala. Den hari go na den baka te na Sidon+ pe furu sma ben e libi. Den doro srefi te na Misrefot-Mayim+ èn te na Mispe-lagipresi+ na owstusei. Den Israelsma tan kiri den, teleki nowan fu den ben de na libi moro.+  Baka dati Yosua du soleki fa Yehovah ben taigi en fu du nanga den sma disi: a koti a bakafutu-titei fu den asi fu den+ èn a sutu faya gi den fetiwagi fu den.+ 10  Na a pisi ten dati Yosua du moro sani srefi.+ A drai go teki a foto Hasor abra.+ A kiri a kownu fu a foto dati nanga feti-owru,+ fu di fosi, Hasor ben de a moro prenspari foto fu ala den kownukondre disi. 11  Ne den Israelsma kiri ala den sma* fu a foto nanga feti-owru. Den figi den puru krinkrin.+ Nowan sma ben de na libi moro.+ Baka dati Yosua sutu faya gi Hasor. 12  Na so Yosua teki ala den foto fu den kownu disi abra. A wini ala den kownu èn a kiri den nanga feti-owru.+ A figi den alamala puru krinkrin+ soleki fa Moses, a futuboi fu Yehovah, ben taigi en fu du.+ 13  Ma Israel no bron nowan fu den foto na tapu den pikin bergi. Na gi a foto Hasor wawan Yosua sutu faya. 14  Den Israelsma teki ala den gudu nanga ala den osometi fu den foto disi gi densrefi.+ Ma den tan kiri den libisma nanga feti-owru, teleki den kiri alamala.+ Den no meki nowan sma tan na libi.+ 15  A srefi sani di Yehovah taigi Moses fu du, na dati Moses taigi Yosua fu du+ èn na dati Yosua du tu. A du ala sani di Yehovah ben taigi Moses fu du.+ 16  Na so Yosua teki a heri kondre disi abra. A teki a bergikontren abra, a heri kontren fu Negeb-sabana,+ Gosen,+ nanga a Syefela.+ A teki Araba-lagipresi+ abra tu èn a bergikontren fu Israel nanga den moro lagi kontren di de drape. 17  Yosua teki a heri kontren abra tu na mindri Kalak-bergi+ nanga Bâal-Gad. Kalak-bergi de na abrasei fu Seyir+ èn Bâal-Gad+ de na ini Libanon-lagipresi, na a futu fu Hermon-bergi.+ A grabu ala den kownu fu den presi disi èn a kiri den.+ 18  A feti di Yosua feti nanga ala den kownu disi ben teki wan heri pisi ten. 19  Soso den Hefietsma+ di ben e libi na ini a foto Gibeon+ ben meki mofo nanga den Israelsma fu no feti nanga den. Ma den sma fu den tra foto no ben du dati. Dati meki den Israelsma go feti nanga den sma fu den foto dati fu teki den foto fu den abra.+ 20  Na Yehovah ben gi pasi taki den sma fu den foto dati kon tranga-ede,+ so taki den ben wani feti nanga den Israelsma. Na so fasi Yehovah ben kan figi den puru krinkrin. A no ben o abi fu sori sari-ati gi den,+ ma a ben o kiri den, soleki fa a ben taigi Moses fu du.+ 21  Na a ten dati Yosua hari go feti tu nanga den Enaksma+ di ben e libi na den bergikontren. A kiri ala den sma di ben e libi na Hebron, na Debir, na Anab,+ na a heri bergikontren fu Yuda èn na a heri bergikontren fu Israel.+ Ala den sma disi nanga den foto fu den, Yosua figi puru krinkrin.+ 22  Nowan Enaksma ben de moro na ini a kondre fu den Israelsma. Soso na ini Gasa,+ Gat,+ nanga Asdod,+ Enaksma ben de ete.+ 23  Na so Yosua teki a heri kondre abra, soleki fa Yehovah ben pramisi Moses.+ Ne Yosua gi Israel a kondre disi leki wan gudu. A prati a kondre èn a gi ibri lo fu Israel wan pisi.+ A pisi ten dati feti no ben de moro na ini a kondre.+

Futuwortu

Luku „Moro sani”, nr. 8.