Yob 37:1-24

37  A sani disi e meki mi ati beifi trutru.+A e meki mi ati dyompo.   Un arki bun te Gado e taki nanga wan sten di de leki dondru,+Èn te wan babari e komoto fu en mofo.   Na ondro heri hemel a de fu yere.Te na den moro farawe presi fu grontapu a e meki faya koti+ na hemel.   Baka dati wan bigi babari de fu yere.En tranga sten de leki dondru.+Ala den sani disi e pasa te a e taki.+   Na wan moi fasi Gado e gebroiki en sten di de leki dondru,+Fu du kefalek sani di wi no man sabi.+   Bika a e taigi snew: ’Fadon na grontapu.’+Na dati a e taigi alen tu nanga den bigi sibibusi.+   Na so a e tapu libisma fu wroko go doro,Èn na so ibri libisma sabi san a e du.   Dan den busimeti e go na den kibripresi.Den e go tan na presi di no de fu feni makriki.+   Den bigi winti e komoto na den presi+ pe den ben de,Èn den winti fu noordsei e tyari kowru kon.+ 10  Te Gado blo, watra e tron ijs.+Na so a e hori bun furu watra na wán presi.+ 11  A e lai den wolku nanga watra.A e meki faya+ koti komoto na den bigi wolku. 12  Na en e tyari den wolku fu du a wroko fu denNa iniwan presi na grontapu pe a taigi den fu go.+ 13  Son leisi a e gebroiki den leki fonfon-tiki,+ son leisi a e gebroiki den fu du bun gi grontapu+Èn fu sori taki a abi bun-ati.+ Ala ten a de fu si san a e du nanga den wolku. 14  Grantangi Yob, arki den sani disi.Tan pî èn poti prakseri na den kefalek sani di Gado e du.+ 15  Yu sabi o ten Gado taigi den sortu wroko den musu du?+Yu sabi o ten a taki dati faya musu koti komoto fu den wolku? 16  Yu sabi fa den wolku e waka na hemel?+Yu sabi den kefalek wroko fu a sma di abi ala koni?+ 17  Fa a du kon taki yu krosi e kon fayaTe a winti fu zuidsei+ e meki grontapu kon pî? 18  Yu kan du leki en fu meki hemel tranga+Leki wan kopro spikri? 19  Taigi wi san wi musu taigi en.Wi no sabi san wi musu taki, fu di wi de na ini dungru. 20  Na sma musu taigi en taki mi wani taki nanga en?Wan sma taki wan sani di de so prenspari taki a musu arki en?+ 21  Sma no man si a leti te hemel dungru.Ma a bigi leti de fu siTe winti e wai den wolku gowe. 22  Fu noordsei a e skèin kon leki gowtu.Iya, a glori+ fu Gado e meki sma abi bigi lespeki gi en. 23  Wi no man sabi finifini fa na Almaktiwan de.+A abi bun furu krakti.+Noiti a o du wan sani di no bun+ èn di no reti.+ 24  Fu dati ede libisma musu abi bigi lespeki gi en.+A no e poti prakseri na den sma di denki taki den koni.”+

Futuwortu